ระบบรักษาความปลอดภัย

        ในเกม 8 เทพอสูรมังกรฟ้า เพื่อปกป้องตัวละครและเงินของท่านจากการลบหรือขโมย หากท่านทำ ID สูญหาย ขอแนะนำว่า ท่านควรจะปกป้องอุปกรณ์ที่สำคัญ ไอเทม และสัตว์เลี้ยงของท่านด้วย รหัสผ่านระดับ2

แต่ละตัวละคร รหัสผ่านระดับ2 จะแยกออกจากกัน หลังจากที่ท่านตั้ง รหัสผ่านระดับ2 แล้ว ท่านต้องพิมพ์รหัสใส่ทุกครั้งที่ท่าน log in เข้าสถานที่ต่างๆ หลังจากนั้น ท่านไม่จำเป็นต้องพิมพ์รหัสใส่อีกจนกว่าจะ login ครั้งต่อไป

การตั้งค่ารหัสผ่านระดับ2
ในกรณีที่ท่านไม่มี รหัสผ่านระดับ2 ท่านสามารถคลิกที่ปุ่ม "ล็อค" ในช่องเก็บ เพื่อเปิดการใช้งานหน้าต่างการล็อคป้องกัน ท่านสามารถคลิกปุ่ม "ล็อคไว้" ที่มุมล่างขวาของหน้าต่างล็อคป้องกันเพื่อเปิดหน้าต่างตั้งค่ารหัส และคลิก "ยืนยัน" หลังจากท่านใส่รหัสผ่านของท่าน


การล็อคช่องเก็บของ

ท่านสามารถคลิกปุ่ม "หีบห่อ" ที่มุมขวาล่างของหน้าจอเกม (หรือ Alt + A) และมองหาปุ่ม "ล็อค" คลิกซ้ายเพื่อเลือกไอเทมในหน้าต่างล็อคป้องกัน แล้วคลิกปุ่ม "ล็อคไว้" ที่มุมซ้ายล่าง สัญลักษณ์การล็อคอันเล็กๆ จะแสดงอยู่ที่รูปไอคอนไอเทมในช่องเก็บของของท่าน การล็อคสัตว์เลี้ยงก็จะใช้วิธีเดียวกันนี้การล็อคสัตว์เลี้ยง

1. ท่านสามารถคลิกปุ่ม " แพคเกจ" ที่มุมขวาล่างของหน้าจอเกม (หรือ Alt + A) คลิกปุ่ม "ล็อคไว้" เพื่อเปิดการใช้งานล็อคป้องกันของสัตว์เลี้ยง


2. คลิกซ้ายเพื่อเลือกสัตว์เลี้ยงในหน้าเลือกสัตว์เลี้ยง แล้วคลิก "ล็อค"

 

 

ยกเลิกรหัสระดับ2
หลังจากตั้งค่า รหัสผ่านระดับ2 ของท่าน ท่านต้องพิมพ์ใส่เมื่อท่านเข้าสู่เกม แล้วท่านจะไม่ต้องพิมพ์ใส่อีก

คำเตือน: ในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่านระดับ2 และไม่สามารถใช้ไอเทมหรือสัตว์เลี้ยงได้ จะมีคำสั่งในการยกเลิกรหัสผ่านระดับ2 ของท่านได้


ปลดล็อคไอเทม
ท่านสามารถคลิกที่ปุ่ม"หีบห่อ" ที่มุมขวาล่างของหน้าจอเกม (หรือ Alt + A) และคลิกที่ปุ่ม"ล็อค" เพื่อเปิดหน้าต่างล็อคป้องกัน ที่ท่านสามารถเลือกล็อคไอเทมและคลิกปุ่ม "ปลดล็อค" เพื่อปลดล็อคได้ อย่างไรก็ตาม ต้องใช้เวลา 3 วัน ในการปลดล็อคไอเทมหรือสัตว์เลี้ยงที่ล็อคอยู่ด้วย รหัสผ่านระดับ2ปลดล็อคสัตว์เลี้ยง
ท่านสามารถคลิกที่ปุ่ม "หีบห่อ" ที่มุมขวาล่างของหน้าจอเกม (หรือ Alt + A) และคลิกปุ่ม "ล็อค" เพื่อเปิดหน้าต่างล็อคป้องกัน จากจุดนี้ ท่านสามารถเลือกสัตว์เลี้ยงแล้วคลิกที่ปุ่ม "ปลดล็อค" เพื่อปลดล็อคมัน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ตาม ต้องใช้เวลา 3 วัน ในการปลดล็อคไอเทมหรือสัตว์เลี้ยงที่ล็อคอยู่ด้วยรหัสผ่านระดับ2รหัสผ่านระดับ2 (Senior Password)
รหัสผ่านระดับ2 จะอยู่ติดกับตัวละคร แต่ละตัวละครจะมี รหัสผ่านระดับ2 ของตัวเอง


วิธีการตั้งรหัสผ่านระดับ2
1.ในกรณีตัวละครของท่านไม่ม ีรหัสผ่านระดับ2 ท่านสามารถคลิกที่ปุ่ม "ล็อค" หรือปุ่ม "ปลดล็อค" ใน หน้าต่างล็อคป้องกัน

2.เพื่อเปิดหน้าต่างตั้งค่ารหัสผ่าน ขึ้นมา คลิก "ยืนยัน" หลังจากที่ท่านใส่รหัสผ่านสองครั้ง (หน้าต่างจะไม่ปิดลงถ้ารหัสผ่านของท่านไม่สมบูรณ์ ในกรณีนี้ท่านจะได้รับข้อแนะนำบอกว่า รหัสผ่านของท่านไม่สมบูรณ์; กรุณาใส่ใหม่อีกครั้ง)

3.ท่านจะตั้งค่ารหัสผ่านของท่านเรียบร้อย หากรหัสผ่านที่ท่านใส่ลงไปถูกต้องสมบูรณ์แล้ว หน้าต่างจะปิดลงและแจ้งว่าการตั้งค่ารหัสผ่านเสร็จแล้ว
   การแก้ไขรหัสผ่านระดับ2
1.คลิกปุ่ม "แก้ไขรหัสผ่าน" ใน หน้าต่างยกเลิกรหัสผ่าน
2.ท่านสามารถใส่รหัสผ่านเก่าและรหัสผ่านใหม่ในหน้าต่าง แก้ไขรหัสผ่าน แล้วคลิก "ยืนยัน" (หน้าต่างจะไม่ปิดลงถ้ารหัสผ่านของท่านไม่สมบูรณ์ ในกรณีนี้ท่านจะได้รับข้อแนะนำบอกว่า รหัสผ่านของท่านไม่สมบูรณ์; กรุณาใส่ใหม่อีกครั้ง)
3.ท่านจะแก้ไขรหัสผ่านของท่านเรียบร้อย หากรหัสผ่านที่ท่านใส่ลงไปถูกต้องสมบูรณ์แล้ว หน้าต่างจะปิดลงและแจ้งว่าการแก้ไขรหัสผ่านเสร็จแล้วยกเลิกรหัสผ่านระดับ2
ความแตกต่างระหว่างการยกเลิกรหัสผ่านระดับ2 กับการปลดล็อค
ปลด ล็อคและล็อคเป็นการดำเนินการกับไอเทมและสัตว์เลี้ยง ไอเทมหรือสัตว์เลี้ยงที่ถูกล็อคอยู่จะอยู่ในสถานะการล็อค และขั้นตอนการยกเลิกสถานะนี้ เพื่อทำให้กลับสู่สถานะที่ไม่ได้ล็อค เรียกว่า "การปลดล็อค"

การยกเลิก รหัสผ่านระดับ2 นี่เป็นขั้นตอนเกี่ยวกับสถานะของตัวละคร ในระหว่างการเข้าเกมและการออกจากเกม นี่คือขั้นตอนเดียว เมื่อท่านยกเลิก รหัสผ่านระดับ2 สำเร็จแล้ว ท่านจะไม่ต้องใส่ รหัสผ่านระดับ2 อีกเมื่อท่านปลดล็อคไอเทม หรือถอนเงินจากธนาคารก่อนที่ท่านจะออกจากเกม


การลบตัวละครของท่าน
ต้องใช ้รหัสผ่านระดับ2 เมื่อท่านต้องการลบตัวละครของท่าน


การลบเพื่อน
ต้องใช้รหัสผ่านระดับ2 เมื่อท่านต้องการลบเพื่อนของท่านที่มีค่าความเป็นเพื่อนมากกว่า 500


การหย่าร้างและลบคู่สมรส
ต้องใช้รหัสผ่านระดับ2 เมื่อท่านได้หย่าร้างกัน

 

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์