ระบบการแลกเปลี่ยน

        การแลกเปลี่ยนของเกม 8 เทพอสูรมังกรฟ้า มีอยู่ 3 อย่าง คือ การแลกเปลี่ยนเงิน, การแลกเปลี่ยนไอเทม และการแลกเปลี่ยนสัตว์เลี้ยง ซึ่งการแลกเปลี่ยนนั้นอาจเป็นการค้าขายกับผู้อื่นหรือการแบ่งไอเทมกันในหมู่ เพื่อน


การเสนอแลกเปลี่ยน

1. คลิกขวาที่ผู้เล่นที่ต้องการและเลือก "ค้าขาย" จากเมนูที่ปรากฏ ซึ่งปุ่ม "ค้าขาย" ของอีกฝั่งจะกระพริบ โดยหลังจากการยืนยันจะปรากฏหน้าจอ "ค้าขาย" ขึ้นทั้งสองฝั่ง แต่การแลกเปลี่ยนจะล้มเหลวถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดปฏิเสธ


 

2. คลิกที่คีย์ลัด "ค้าขาย" หรือ "Alt + E" และคลิกที่เป้าหมายเพื่อรับการแลกเปลี่ยนขั้นตอนการแลกเปลี่ยน
1. ในการเริ่มการแลกเปลี่ยน ทั้งสองฝั่งสามารถคลิกขวาหรือลากไอเทม, เงิน หรือสัตว์เลี้ยง มาใส่ในแถบแลกเปลี่ยน และคลิกล๊อกเพื่อที่จะไม่ให้ไอเทมหรือเงินเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนแปลง เมื่อตรวจสอบและแน่ใจว่าไอเทมถูกต้องให้ "ล๊อคการค้าขาย" และคลิกการค้าขายอีกครั้งเพื่อยืนยันจบการแลกเปลี่ยน
2. หลังจากล๊อคการค้าขาย ถ้าท่านรู้สึกว่ายังไม่ถูกต้องตามต้องการ ฝั่งใดก็ตามสามารถยกเลิกการล๊อคได้โดยกดปุ่ม "ยังไม่ล๊อค" และท่านต้องทำการเลือกไอเทมและนำมันไปวางใหม่อีกครั้ง
3. ถ้ามีที่ว่างไม่เพียงพอในคลังสินค้าของท่าน การแลกเปลี่ยนจะล้มเหลวและมีข้อความขึ้นมาเตือนว่าเนื้อที่ไม่เพียงพอ
 

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์