ระบบเพื่อน

    เป็นระบบที่ทำให้ท่านได้สนุกเพลิดเพลินกับเพื่อนๆ ของท่าน ซึ่งเกม 8เทพอสูรมังกรฟ้า นี้ให้ความสำคัญกับระบบความสัมพันธ์มากมายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น เพื่อน, คู่รัก, พี่น้องร่วมสาบาน, และ ศิษย์ - อาจารย์ ซึ่งเมื่อเป็นเพื่อนกันแล้วก็จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ทั้งเรื่องของการสนทนาที่สะดวกขึ้น รวมไปถึงการตรวจหาผู้เล่น และการรับ-ส่งจดหมาย


เงื่อนไขในการเป็นเพื่อน
ผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน


การเพิ่มเพื่อน
1. ให้ท่านคลิกขวาที่ตัวละครผู้เล่นที่ท่านต้องการจะเป็นเพื่อน และคลิกเลือก "เพิ่มเป็นเพื่อน" ในเมนูที่ปรากฏขึ้นมา โดยท่านจะสามารถเพิ่มเพื่อนได้สูงสุดเป็นจำนวน 100 คน


2. คลิกที่ปุ่ม "เพื่อน" ที่อยู่บริเวณด้านล่างขวาของหน้าจอ หรือกดปุ่ม "Alt + F" เพื่อเปิดรายชื่อเพื่อน หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่้ม "รูปหัวใจ" และเลือกที่ผู้เล่นที่ต้องการจะเป็นเพื่อน


3. หากตัวละครที่ท่านต้องการจะเป็นเพื่อน อยู่ในทีม (Party) เดียวกันกับท่าน ให้ทำการเปิดหน้าจอทีม (Party) หรือกดปุ่ม "Alt + T" และเลือกผู้เล่นที่อยู่ภายในทีม (Party) หลังจากนั้นให้ท่านทำการคลิก "เพิ่มเป็นเพื่อน


4. หากต้องการจะเป็นเพื่อนกับบุคคลที่กำลังสนทนาอยู่ (กรณีที่อยู่ระยะไกล) สามารถทำได้โดยคลิกที่ชื่อของผู้เล่นที่อยู่บนกรอบสนทนา และคลิก “เพิ่มเป็นเพื่อน” ในเมนูที่ปรากฎขึ้นมาการปฎิเสธการเพิ่มเพื่อน
1. ในกรณีที่ท่านอยู่ในแบล็คลิสต์ของผู้เล่นที่ท่านต้องการจะเป็นเพื่อน บุคคลที่ท่านต้องการจะเป็นเพื่อนนั้น จะไม่ได้รับข้อความขอเป็นเพื่อนจากท่าน
2. ถ้ารายชื่อเพื่อนของท่านครบ 100 คนแล้ว ท่านจะได้รับข้อความ “ตอนนี้ท่านมีจำนวนเพื่อนในกลุ่มถึงจำนวนสูงสุดแล้ว โปรดเปลี่ยนกลุ่มอื่น“
3. ถ้าผู้เล่นที่ท่านท่านต้องการจะเป็นเพื่อน คลิกที่ตัวเลือกระบบ “ปฎิเสธในการเพิ่มเพื่อน” ท่านจะได้รับข้อความ “เสียใจด้วย คำร้องของท่านถูกปฎิเสธ”
4. ในกรณีที่ท่านกดร้องขอเป็นเพื่อนซ้ำ ๆ กันนั้น คำร้องขอจะล้มเหลว


ประโยชน์ที่ได้จากการเป็นเพื่อน
1. สามารถสนทนาส่วนตัวระหว่างผู้เล่นด้วยกันได้ รวมไปถึงยังสามารถดูสถานะของเพื่อนของท่าน และยังตรวจสอบได้อีกว่าเพื่อนของท่านกำลังออนไลน์อยู่หรือไม่
2. ถ้าท่านได้ร่วมทำการต่อสู้ร่วมกันในทีม (Party) ค่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนจะเพิ่มขึ้น และยังสามารถพัฒนาไปเป็นคนสนิท และแต่งงานกันได้หลังจากค่าความสัมพันธ์ของท่านเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับที่ทาง ระบบต้องการ


ระดับความเป็นเพื่อน
1. ในครั้งแรกที่เป็นเพื่อนกันนั้นระดับความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนจะมีค่าเท่ากับ 0 ซึ่งท่านสามารถดูค่าความสัมพันธ์ได้โดยการกดเลือกเพื่อน และเลือก “ตรวจดูข้อมูล”


2. ระดับความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนจะเพิ่มขึ้นถ้าท่านต่อสู้พร้อมกับเพื่อนในทีม (Party) เดียวกัน
3. เมื่อระดับความเป็นเพื่อนเพิ่มขึ้นถึงที่ระบบต้องการ ผู้เล่นจะสามารถแต่งงาน หรือเป็นพี่น้องร่วมสาบานได้


จดหมายสำหรับเพื่อน
วิธีการส่งจดหมาย
1. ให้ท่านกดเปิดหน้าจอเพื่อน (Alt + F) หลังจากนั้นให้ท่านดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อเพื่อนที่ต้องการจะส่ง แล้วใส่รายละเอียดในหน้าจอที่ปรากฎขึ้นแล้วกด “ส่ง” ถ้าผู้เล่นคนดังกล่าวกำลังออนไลน์อยู่ ปุ่มจดหมายของผู้เล่นท่านนั้นจะทำงาน ซึ่งเขาจะได้รับจดหมายและสามารถเปิดอ่านได้ทันที แต่ถ้าผู้เล่นคนดังกล่าวกำลังออฟไลน์ เขาจะได้รับจดหมายเมื่อเขาออนไลน์เข้าสู่ระบบในครั้งต่อไป


2. การตอบกลับนั้น ท่านสามารถตอบกลับจดหมายได้โดยการคลิกปุ่ม “ตอบกลับ” บนจดหมายนั้นๆ

การรับจดหมาย
1. ปุ่มเพื่อนของท่านจะกระพริบถ้ามีจดหมายมาถึงท่าน ให้คลิกซ้าย (หรือใช้ Shortcut “Alt+F”) เพื่อดูจดหมาย ถ้าปุ่ม “แถวต่อไป” สว่าง หมายถึงมีจดหมายอื่นๆ อยู่ให้คลิก “แถวต่อไป” เพื่อดูจดหมายฉบับต่อไป
2. เลือก “ตอบกลับ” เพื่อตอบจดหมายกลับ ถ้าคนส่งไม่ใช่เพื่อนของท่าน และเขากำลังออนไลน์โดยเปิดระบบเพื่อนเอาไว้ ให้คลิก “เพิ่มเป็นเพื่อน” เพื่อเพิ่มตัวละครดังกล่าวให้เป็นเพื่อนกับท่าน


 รายละเอียดจดหมาย
1. ท่านสามารถใช้ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์แสดงอารมณ์ และข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์ได้ในจดหมาย
2. คลิกขวาที่ผู้เล่นที่อยู่ในรายชื่อเพื่อน และเลือก "ข่าวประวัติศาสตร์" เพื่อดูจดหมายทั้งหมดในระหว่างที่ท่านอยู่ในระบบตอนนี้


3.ท่านสามารถบันทึกข้อความในจดหมายได้สูงสุด 512 ตัวอักษร


ตรวจหาเพื่อน
ท่านสามารถค้นหาผู้เล่นได้โดยการคลิกที่ปุ่ม “ตรวจหาเพื่อน” ( แว่นขยาย ) ซึ่งจะอยู่ด้านล่างขวาของหน้าจอ หลังจากนั้นให้ท่านใส่เงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้เล่นที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกับท่าน

 

 วิธีการค้นหา

การค้นหานั้นจะมีวิธีการค้นหาอยู่สองแบบด้วยกันคือ ค้นหา และค้นหาระดับสูง โดยระบบจะตั้งการค้นหาปกติไว้เป็นการค้นหาเบื้องต้น ซึ่งจะค้นหาโดยใช้ชื่อเล่น และเลข ID ของผู้ที่ต้องการค้นหาการยกเลิกเพื่อน
1. หลังจากที่ผู้เล่นได้ยกเลิกความเป็นเพื่อนกับอีกฝ่ายแล้ว จะไม่มีชื่่อปรากฎในรายชื่อเพื่อนของท่าน แต่ชื่อของท่านยังคงปรากฎอยูู่่ในรายชื่อเพื่อนของอีกฝ่ายอยู่ และค่าความสัมพันธ์ก็จะยังคงที่อยู่เหมือนเดิม

2. กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายมีค่าความสัมพันธ์ถึง 500 คะแนน การที่ท่านจะยกเลิกความเป็นเพื่อนจะต้องใช้ "Password ที่สอง" ในการขอยกเลิกความเป็นเพื่อนด้วย

3. การจะยกเลิกเพื่อนกับคนที่เป็นคู่รัก, พี่น้องร่วมสาบาน หรือศิษย์อาจารย์ ท่านต้องทำการหย่า, ตัดความเป็นพี่น้อง หรือยกเลิกศิษย์/อาจารย์ก่อน ซึ่งวิธีการลบนั้น ให้ท่านคลิกที่ “ลบเพื่อน” แล้วเลือกยืนยันในหน้าจอที่ปรากฎ ถ้าท่านต้องการที่จะยกเลิก ให้กดปุ่ม "X" เพื่อปิดหน้าจอยืนยันเพื่อนชั่วคราว
1. เมื่อท่านเปิดหน้าจอเพื่อนชั่วคราวในหน้าจอเพื่อน (Alt + F) ผู้เล่นที่ท่านเพิ่มเข้ามาจะปรากฎอยู่ในรายชื่อเพื่อนชั่วคราว
2. ในกรณีที่เพื่อนของท่านส่งจดหมายถึงท่านและท่านตอบกลับไปนั้น ชื่อเพื่อนของท่านจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อเพื่อนชั่วคราวโดยอัตโนมัติ ซึ่งท่านสามารถที่จะมีเพื่อนชั่วคราวได้สูงสุดถึง 20 คน แต่ถ้ามีรายชื่อมากกว่า 20 คน คนที่อยู่ในรายชื่อที่เก่าที่สุด หรือคนแรกที่อยู่ในรายชื่อจะถูกแทนที่โดยคนที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ล่าสุด และเมื่อผู้เล่นทำการออฟไลน์ตัวละคร รายชื่อชั่วคราวก็จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติเช่นกันข่าวประวัติศาสตร์
สำหรับการเปิดใช้ "ข่าวประวัติศาสตร์" นั้น ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม “เพื่อน” (Alt + F) หลังจากนั้นให้คลิกขวาที่เพื่อนที่อยู่ในรายชื่อและเลือก "ข่าวประวัติศาสตร" เพื่อเปิดหน้าต่าง ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการบันทึกข้อมูลตั้งแต่ที่ท่านเข้ามาในระบบเกม แต่หายไปเมื่อท่านออกจากเกมไป

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์