ประวัติศาสตร์สงคราม ฝ่ายกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น

    กองทัพจักรวรรดิ ญี่ปุ่นมีกำลังพลประมาน 3,200,000 นาย ส่วนใหญ่ประจำการที่ประเทศจีนมากกว่าที่สมรภูมิเปซิฟิค จำนวนทหารในแต่ละกองพลมีประมาณ 20,000 นาย ในกองพลที่มีหมายเลขน้อยกว่า 100 และ 10,000 นายในกองพลที่หมายเลขมากกว่า 100 ในตอนที่มีการโจมตีอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ กองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นมี 51 กองพล ซึ่ง 35 กองพลประจำการอยู่ที่จีน และ 39 กองพลน้อย คิดเป็น 80% ของกำลังพลทั้งหมดของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีหน่วยพิเศษด้านปืนใหญ่, ทหารม้า, ต่อต้านอากาศยาน, และยานเกราะ เทียบกับกองทัพจีนคณะชาติแล้ว ทหารกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นมียุทโธปกรณ์ที่เหนือกว่า ทหารมีประสบการณ์ในการรบมากกว่า และมีแผนการรบที่เหนือกว่าในช่วงต้นของสงคราม

    ในช่วงเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สอง ทหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่ประจำการอยู่ที่จีน แต่ในปีคศ.1942 ได้เริ่มส่งทหารไปประจำการที่ฮ่องกง, ฟิลิปปิน, ไทย, พม่า, หมู่เกาะอินเดียตะวันออกของดัตช์, และ มาลายา

เนื้อหาจาก http://www.kia-online.com/node_10272/node_10285/node_10303

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์