วันที่ 26 สิงหาคม 2553 ได้อัพเดตเนื้อหาที่เปิดให้เข้าชม โดยได้ทำการเพิ่มเนื้อหาในส่วนของ เควสต์เพิ่มเข้ามา โดยจะแสดงเควสต์เป็นรายแผนที่ ซึ่งในการอัพเดตครั้งนี้ได้อัพเดตเควสต์เข้ามาจำนวน 12 แผนที่ดังนี้

- Kaslow Plains
- Steam Mine Mountain
- Moonlight Forest
- Red Ridge
- Ancient Forest
- Sprites Forest
- Black Swamp
- Souther Island
- Belcar Plateau
- Plague Forest
- Angoya Island
- Bone Reef Peninsula

ส่วนแผนที่ที่เหลือจะอัพเดตในครั้งต่อไปครับ

การอัพเดตเนื้อหาที่มีการอัพเดตให้เข้าชมเรียบร้อยแล้วที่ผ่านมา

วันที่ 9 สิงหาคม 2553  อัพเดตเนื้อหาของ GamerDB Grand Fantasia เพิ่มเติม

เรียนรู้สกิลอาชีพ Mage

 เรียนรู้สกิลอาชีพ Priest

เรียนรู้สกิลอาชีพ Spell Caster

เรียนรู้สกิลอาชีพ Acolyte

เรียนรู้สกิลอาชีพ Novice

วันที่ 19 กรกฎาคม 2553 เนื้อหาที่เปิดให้เข้าชมแล้วก่อนหน้านี้มีเนื้อหาดังนี้

วิธีการลงทะเบียนเล่นเกม

Interface และ คีย์ลัด

วิธีการสร้างตัวละครและการเปลี่ยนอาชีพเบื้องต้น

ระบบ Status ตัวละคร

ระบบการแลกเปลี่ยนและการค้า

ระบบเพื่อน

ระบบปาร์ตี้

ระบบกิลด์

ระบบสัตว์พาหนะ

ระบบ PvP

แนะนำอาชีพเบื้องต้น

แนะนำอาชีพ Fighter

แนะนำอาชีพ Hunter

แนะนำอาชีพ Spellcaster

แนะนำอาชีพ Acolyte

Grand Fantasia : เรียนรู้ระบบสัตว์เลี้ยง ที่สร้างได้ตั้งแต่เกิด

Grand Fantasia : เรียนรู้อารมณ์สัตว์เลี้ยง จุดสังเกตที่ไม่ควรมองข้าม

Grand Fantasia : ทำความรู้จักระบบสัตว์เลี้ยงหลัก


Grand Fantasia : อุปกรณ์ตกแต่งบ้านสัตว์เลี้ยง

Grand Fantasia : ระบบอารมณ์ของสัตว์เลี้ยง

Grand Fantasia : ระบบการสร้างของจากสัตว์เลี้ยง

Grand Fantasia : เรียนรู้การฝึกสัตว์เลี้ยง

Grand Fantasia : เรียนรู้ระบบ Diamond สัตว์เลี้ยงขั้น Advance


Grand Fantasia : เรียนรู้สกิลอาชีพ Archer

Grand Fantasia : เรียนรู้สกิลอาชีพ Hunter


Grand Fantasia : เรียนรู้สกิลอาชีพ Ranger

Grand Fantasia : เรียนรู้สกิลอาชีพ Fighter

Grand Fantasia : เรียนรู้สกิลอาชีพ Warrior

Grand Fantasia : เรียนรู้สกิลอาชีพ Berserker

 

 

โดยเนื้อหาทั้งหมดสามารถเข้าชมได้ที่ http://gfo.os.co.th

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์