หากเพื่อนๆ ชาว RappelZ เคยมีปัญหากับไอเทมที่แตก เพราะมีค่าความคงทน (Durability) เท่ากับ 0 จนทำให้เพื่อนๆ ไม่สามารถใช้ไอเทมชิ้นนั้นๆ ได้ จนกว่าจะทำการซ่อมแซม ทว่ายังมีเพื่อนๆ อีกหลายคนที่ยังไม่ทราบวิธีการซ่อมไอเทม ซึ่งหลังจากนี้ปัญหาไอเทมแตกจะหมดไป เพราะทีมงานได้นำวิธีการซ่อมแซมไอเทมที่เพื่อนๆ หลายคนยังไม่ทราบ มานำเสนอให้ได้ดูกัน ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไอเทม
          1. - Itemที่ต้องการจะซ่อมแซม (ค่า Durability = 0)
          2. - Item ชนิดเดียวกับ Item ที่ต้องการจะซ่อมแซม โดย Item นั้นต้องมี Rank และ Option แบบเดียวกันกับของที่จะซ่อมแซม และมีค่า Durability เต็ม
          3. - Item “Ethereal-Restoring Magic Catalyst” สามารถหาซื้อได้จากNPC Merchant ทุกเมือง

วิธีการซ่อมแซมไอเทม
         ข้อที่ 1
-  หลังจากที่เพื่อนๆ ซื้อไอเทม “Ethereal-Restoring Magic Catalyst” จาก NPC Merchant ตามเมืองต่างๆ โดยเราต้องใช้หินตามจำนวน Rank ของไอเทมที่ต้องการซ่อม คือ หากเราต้องการซ่อมไอเทมระดับ Rank 4 ก็จำเป็นต้องใช้ไอเทม Ethereal-Restoring Magic Catalyst จำนวน 4 ก้อน ด้วยกัน

         ข้อที่ 2 - ให้เราไปที่หัวข้อ “Combination” และนำ Item ที่ต้องการจะซ่อมแซมมาวางไว้ ในตำแหน่งตามรูป

          ข้อที่ 3 - ให้เรานำไอเทมอีกชิ้น ที่เป็นชนิดเดียวกัน และมีค่า Rank กับ Option เหมือนกันกับไอเทมที่ต้องการซ่อมแซม รวมไปถึงมีค่า Durability เต็ม นำมา Combination กับไอเทมหิน “Ethereal-Restoring Magic Catalyst” ตามจำนวน Rank ของๆไอเทมที่ต้องการซ่อมแซม เช่น ในตัวอย่าง Item ที่ต้องการจะซ่อมแซม เป็นไอเทมระดับ Rank 4 ฉะนั้น จึงต้องใช้หิน Ethereal-Restoring Magic Catalyst จำนวน 4 ก้อน ในการซ่อมแซม

ตัวอย่าง - ไอเทมที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการซ่อมแซม

          ข้อที่ 4 – เมื่อนำไอเทมทั้ง 2 ไปวางไว้ในช่อง Combination ตามรูปแล้ว ให้เรากดปุ่ม “ยืนยัน” หลังจากนั้น ไอเทมก็จะสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง สังเกตได้จากค่าความทนทาน (Durability) จะมีค่ากลับมาเป็น 1 

          ***ทั้งนี้ วิธีการซ่อมแซมไอเทมนี้ วัตถุดิบที่นำมาซ่อมจะต้องเป็นของชนิดเดียวกัน และมีค่า Rank กับ Option ที่เหมือนกัน ซึ่งการซ่อมนี้ จะมีข้อดีมากๆ สำหรับไอเทมที่มีค่าการตี + มากๆ เพราะหลังจากที่เราซ่อมแซมไอเทมให้กลับมาใช้งานได้อีก ค่าการ + จะยังมีค่าเท่าเดิม

          ***หมายเหตุ - ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์