3. นักบวช

   ความบาดเจ็บของผู้อื่น คือความเจ็บปวดของเขา  นี่เป็นสิ่งที่เขาตระหนักถึง  ในความรักและเมตตาของเทพ  นักบวชจึงมีพลังในการรักษา  แต่บางครั้งนักบวชก็จำเป็นต้องต่อสู้เพื่อปกป้องเทพ  ในความคุ้มครองของเทพ  จะลงโทษนักโทษที่ไม่สามารถลบล้างความผิดได้

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์