1.  นักรบ

    เขาจะต้องยืนประจำอยู่เขตหน้า  สามารถได้ยินเสียงโห่ร้องของศัตรูและระยะห่าง  เอาเลือดเนื้อแลกกับเกียรติศักดิ์ เอาอาวุธวาดชัยชนะ  อาวุธเปรียบเสมือนเพื่อนสนิทของเขา  เข้าสู่เส้นทางนักรบแล้ว  ก็จะต้องมีสติ  กระบี่อยู่  เขาก็อยู่

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์