จอมอาคมเทพ

    ด้วยความศรัทธาจากเหล่าสาวกและความเชื่อถือจากเหล่านักบวชแห่งศาสนจักร สุดท้ายเขาได้รับเลือกให้เป็นผู้นำสูงสุด…เขาได้รับพลังของพระเจ้า สามารถเปล่งวาจาศักดิ์สิทธิ์และเรียกนักรบสวรรค์ได้ตามต้องการ..ด้วยฐานะอันสูงศักดิ์ จอมอาคมเทพปรากฎตัวไม่บ่อยนัก หากแต่พลังของเขาเป็นที่ประจักษ์ดีแก่ผู้คนทั้งปวง หลายคนรู้จักเขาในนามของ “ราชาผู้สยบความกลัว”

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์