จอมอาคมมาร

    อดีตผู้เลื่อมใสในพระเจ้า เขาเชื่อว่าการนับถือพระเจ้าอย่างงมงายเป็นการกระทำที่โง่เขลา…จอมอาคมมารได้ปลดโซ่ตรวนแห่งความศรัทธา กลายเป็นพวกนอกรีต เลือกที่จะนับถือพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว “พระเจ้า”ที่แข็งแกร่ง และบันดาลพลังให้เขาได้มากที่สุด…เขายินดีมอบร่างกายของตนเพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้า แม้จะต้องสูญเสียจิตใจและวิญญาณไปบ้าง แต่นั่นก็เป็นการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่า…..ยามอยู่ต่อหน้าจอมอาคมมาร มีเพียงสองเรื่องที่ต้องตระหนักถึง…หนึ่งคือคุณกำลังอยู่ต่อหน้าพระเจ้า และสอง ไม่ผู้ใดสามารถต่อกรกับพระเจ้าได้

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์