บาทหลวง

    ด้วยความเหนื่อยหน่ายจากความเชื่ออันงมงายไร้เหตุผล เขาได้เริ่มการศึกษาด้วยตัวเองเกี่ยวกับอำนาจและพลังของพระเจ้า..แม้จะรู้ดีว่าเป็นเหมือนการหลบหลู่พระองค์ หากแต่ในใจเขาไม่ได้คิดเช่นนั้น…พระเจ้ายังคงเป็นพระเจ้า พระองค์ยิ่งใหญ่และควรค่าแก่การเคารพเสมอ ข้าเพียงอยากเข้าใจในตัวพระองค์ และศรัทธาพระองค์อย่างไร้ข้อสงสัยเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์