เอลเดอร์

    เพื่อลดความแตกต่างด้านชนชั้น เขาละตำแหน่งบาทหลวงแห่งศาสนจักร ทิ้งความสะดวกสบาย และออกเดินทางใช้ชีวิตเช่นคนธรรมดา…เอลเดอร์อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้คน ความเลื่อมใสศรัทธาที่ผู้คนมีให้คือพลังของเขา…เขามักกล่าวอยู่เสมอว่า “ไม่ต้องตอบแทนใดๆแก่ข้า…ชีวิตของข้าต่ำต้อยกว่าพวกเจ้ามากมายนัก…”

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์