ไวส์แมน

    ไวส์แมน…บาทหลวงผู้เดินนอกเส้นทางแห่งพระเจ้า ออกเดินทางเพื่อศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับทางโลก….เขาเรียนรู้มนตร์ดำและใช้มันร่วมกับมนตร์ขาว เกิดเป็นเวทมนตร์เฉพาะตัวที่สามารถรักษาอาการได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น…ไวส์แมนเชื่อว่าไม่จำเป็นต้องแบ่งแยกขาวหรือดำำ..หากใช้อย่างถูกต้อง แม้จะเป็นพลังชั่วร้าย มันก็สามารถช่วยชีวิตคนได้เช่นกัน

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์