นักบุญ

    นักบุญ สาวกแห่งพระเจ้า สัญลักษณ์แห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งอุทิศตนแก่พระเจ้าและประกาศคำสอนของพระองค์…..เพื่อตอบแทนความเสียสละอันยิ่งใหญ่นี้ พระเจ้าได้มอบพลังแก่พวกเขา ไม่ใช่พลังเพื่อการทำลาย แต่เป็นพลังแห่งการปกป้อง…..ตราบใดที่ยังมีเหล่านักบุญเป็นผู้นำทางจงมั่นใจเถอะว่า แม้จะอยู่ในก้นบึ้งของนรก แสงสว่างก็ยังคงส่องมาถึงท่าน และจะคอยนำทางให้ท่านหลุดพ้นจากความมืดมิด

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์