ในเกมส์ Rohan เราสามารถนำ Items 2 ชนิด มาสร้างเป็น Item ชนิดใหม่ได้ สิ่งนี้เรียกว่าการผสม Item หรือ Forging Item 

ก่อนจะผสมต้องรู้ ระดับของ Items ทั้งหมดจะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ
Level 1 = ชื่อสีขาว (Normal)
Level 2 = ชื่อสีส้ม (Rare)
Level 3 = ชื่อสีเหลือง (Unique)
Level 4 = ชื่อสีฟ้า (Ancient)

โดยการ Forging นั้นจะเริ่มตั้งแต่ Rare เป็นต้นไป
คือ การนำ Normal Item 2 ชิ้น มาผสมเป็น Rare

 

การนำ Rare Item 2 ชิ้น มาผสมเป็น  Unique และสุดท้าย การนำ  Unique 1 ชิ้น กับ Accessory 1 ชิ้น มาผสมเป็น  Ancient


****ซึ่ง  Accessory สามารถหาได้จาก มอนเตอร์ หรือ เควส เท่านั้น

        เริ่มต้น สำหรับการ Forging เราต้องไปหา Npc ที่จะอยู่ติดกับ Npc ขายของในทุกๆ เมือง โดยจะมีคำว่า Master ขึ้นต้น

 

 

เลือกคำสั่ง "Forging Item" แล้วจะปรากฎหน้าต่างขึ้น

 

 

ช่องที่ 1-2 = Items เบื้องต้นที่กำหนด (วัตถุดิบ 2 ชนิดที่ต้องนำมารวม)
ช่องที่ 3 =  Options Item
ช่องที่ 4  =หินที่ป้องกันการสูญเสีย Items วัตถุดิบ หากการรวมผิดพลาด

หลังจากเลือกอาวุธที่จะสร้างแล้ว ก็ใส่วัตถุดิบลงไปตามที่กำหนดเอาไว้แล้วกด Forging
(หากไอเทมมี Option อยู่แล้ว จะเป็นการบวก Option เข้าไปเรื่อย ทุกๆการForging)
(เช่น มีดเล่ม1มีค่า+STR4 ผสมกับ มีดเล่ม2มีค่า+AGI4 = มีดที่สำเร็จ+STR4 +AGI4)   
(หรือ มีดเล่ม1มีค่า+STR4 ผสมกับ มีดเล่ม2ไม่+ค่าใดๆ แต่มีหิน+STR16 = มีดที่สำเร็จ+STR20 )

แถบ Success/ Fail ที่จะหมุนไปเรื่อยๆ และหยุดเพื่อบ่งบอกถึงความสำเร็จ/ ล้มเหลวในการผสม Item ครั้งนั้นๆ

หาก  Success Item จะได้รับ Item ที่ต้องการ

 

 

และหาก Fail Item ที่ใช้ในการทำทั้งหมด จะหายไป (ถ้าไม่มี หินป้องกันการสูญเสีย)

 

 

****การ Forging Item นั้น ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่คุณจะเสียไอเทมทั้งหมดแทนถ้าไม่สำเร็จ
 

 

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์