บิชอพ

    ด้วยความเมตตาและห่วงใยต่อผู้คน บิชอพเลือกเดินบนเส้นทางของการเมืองการปกครอง ทางที่จะสามารถดูแลและเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด..หลายครั้งเขาได้ยืนเคียงข้างราชา ไม่เพียงเป็นที่ปรึกษาด้านการปกครองเท่านั้น บิชอพยังมีส่วนร่วมอย่างมากในยามสงคราม เขาเรียนรู้วิธีการต่อสู้และใช้เวทมนตร์ปกป้องตนเองและผู้อื่น เรียกว่าสามารถเป็นที่พึ่งในสนามรบได้อย่างดีทีเดียว

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์