สกิลจอมขมังเวทย์

    ผู้รอบรู้ในวิชาเวทมนตร์ เขาศึกษาจุดดีจุดด้อยของเวทมนตร์แต่ละประเภทและพบว่าเวทมนตร์ยิ่งรุนแรงจะยิ่งสร้างความเสียหายแก่ตัวผู้ใช้มาก…ในการต่อสู้ หลายครั้งการใช้เวทมนตร์ผิดพลาดส่งผลให้ผู้ใช้ถึงแก่ชีวิต เพื่อลบจุดด้อยนั้นเขาได้คิดค้นวิธีผนึกเวทมนตร์ลงบนวัตถุ แม้จะถูกลดพลังทำลายไปบ้าง แต่ก็สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายเช่น หน่วงเวลาการปลดปล่อยเวทย์หรือการสร้างสนามพลังเวทย์ เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์