วิธีการซ่อมอุปกรณ์ เมื่อเสียหาย
      อุปกรณ์ทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นชุด อาวุธ หรือเครื่องประดับ(ยกเว้นชุดแฟชั่น) ที่เราสวมใส่นั้น จะมีความทนทานกำกับอยู่หากความทนทานของอุปกรณ์ชิ้นนั้นเหลือ 0 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ชิ้นนั้นก็จะลดลงทันที ดังนั้นเราจึงต้องมีการซ่อมแซมอุปกรณ์อยู่เสมอๆ เพราะหากอุปกรณ์ความทนทานเท่ากับ 0 ก็เหมือนกับเราไม่ได้ใส่อุปกรณ์ชิ้นนั้นอยู่ ค่าพลังโจมตี หรือพลังป้องกันต่างๆ ที่ได้จากอุปกรณ์ชิ้นนั้นก็จะหายไปด้วย ทำให้ตัวละครเราอ่อนแอลงได้ ฉะนั้นเราจึงต้องคอยสังเกตุอยู่เสมอๆ โดยระบบจะเตือนเรา โดยแสดงเป็นไอคอนเครื่องหมาย ! อยู่ที่ทางขวามือ(ใต้แผนที่) เมื่อมีอุปกรณ์ชิ้นใดที่สวมใส่อยู่เสียหาย เจ้าไอคอนที่ว่านี่ก็จะแสดงขึ้นมา

 

 

วิธีการซ่อมแซมนั้นก็ง่ายนิดเดียว เพียงแค่ไปหา npc ขายของตัวไหนก็ได้ แล้วเลือกที่ปุ่มซ่อมแซมด้านล่างโดยจะมีปุ่มซ่อมแซมอยู่สองอย่างด้วยกัน คือ

1.ซ่อมทีละชิ้น(ด้านซ้าย) เมื่อเลือกแล้วตัวชี้ก็จะกลายเป็นรูปค้อน ให้เรานำไปคลิกกับอุปกรณ์ที่ต้องการซ่อม
 2.ซ่อมทีเดียวทั้งหมด(ด้านขวา) จะซ่อมแซมอุปกรณ์ทีเดียวทั้งหมด แต่จะซ่อมให้เฉพาะอุปกรณ์ที่เรากำลังใส่อยู่ในตัวเท่านั่น

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์