การอัพเกรดอุปกรณ์

NPC ที่ทำการอัพเกรดให้กับอุปกรณ์ของเราก็คือ “ปรมาจารย์ผลิต” (locate 25,242) เมืองสกาเรย์ โดยการจะอัพเกรดได้เราจะต้องมี “ชิ้นส่วนเงิน”

 

 

เมื่อพร้อมแล้วเราก็ลากอุปกรณ์ลงไปในช่องสี เหลี่ยม หรือกดคลิกขวาที่อุปกรณ์ก็ได้ โดยจะมีอัตราความสำเร็จบอกว่ามีโอกาสติดกี่ % ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ ชิ้นส่วนเงิน ในการอัพเกรดกี่ชิ้น หากใช้มากโอกาส อัพเกรดสำเร็จก็สูงขึ้นตามไปด้วย เมื่อเลือกได้แล้วก็กดปุ่ม “ฝึกฝน” ด้านล่าง

 

 

เมื่ออัพเกรดสำเร็จก็จะมีรูปดาวติดอยู่ที่อุปกรณ์

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์