หน่วยเงินในเกม KOK3
      มีด้วยกันทั้งหมด 4 หน่วยด้วยกัน คือ เหรียญโลหะ  เหรียญแฟรี่  เหรียญคริสตัล  และธนบัตรซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 
เหรียญโลหะ คือ เงินปกติทั่วๆ ไปที่ใช้ซื้อของภายในเกม สามารถแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นได้ หรือเมื่อใช้เงินชนิดนี่ซื้อไอเทมมาแล้ว ก็สามารถนำไปแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นต่อได้เช่นกัน
เหรียญแฟรี่ คือ เงินที่ติดตัวกับผู้เล่นไม่สามารถนำไปแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นได้ และไอเทมที่ถูกซื้อโดยเงินชนิดนี้เมื่อซื้อมาแล้วก็จะอยู่ติดตัวเราไม่ สามารถแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นได้
เหรียญคริสตัล คือ เงินที่ใช้ของในitem mall คล้ายกับเหรียญโลหะ คือเมื่อซื้อมาแล้วสามารถแลกเปลี่ยนได้กับผู้อื่นได้
ธนบัตร คือ เงินที่ใช้ซื้อของ item mall แต่เมื่อซื้อมาแล้วจะอยู่ติดตัว ไม่สามารถแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นได้

 

ใช้ซื้อไอเทมทั่วๆ ไปในเกม

ใช้ซื้อ item mall

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์