เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการซื้อ Portal stone และความลำบากในการเดินทางไกลๆ แล้วละก็ ท่านสามารถเดินทางได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย Mount

 

รายละเอียดของ Mount
ในแต่ละเผ่า จะมี Mount ให้เลือกใช้อยู่ 4 ชนิด รวมทั้งหมดทุกเผ่าเป็น 16 ชนิด
Mount จะช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เป็น 25%, 50%, หรือ 80% ขึ้นอยู่กับชนิด
ขณะที่เดินทางด้วย Mount จะไม่สามารถใช้งานระบบต่างๆ ได้ดังนี้
          o ทำการต่อสู้
          o เก็บ Item
          o ใช้ Skill
          o ใช้ potion
          o แสดงอารมณ์
 Mount จะถูกเก็บโดยอัตโนมัติน่าผู้เล่นเดินไปใน Safe Zones หรือ ในดันเจี้ยน และแม้กระทั่งโดนการโจมตีแบบ Critical

 

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์