หาก HP ของตัวละครหมด จะมีผลให้ตัวละครดังกล่าวตาย และในระหว่างที่ตัวละครตายจะสามารถพูดคุยได้เท่านั้น ไม่สามารถเคลื่อนไหว, ใช้ Skill หรือเก็บ Item ได้ แต่ตัวละครสามารถฟื้นคืนชีพได้สามวิธี ดังนี้

o เลือกคืนชีพที่ Bindstone ณ ตำแหน่งที่เคยจดจำไว้
o ผู้เล่นอื่นใช้ Revive Scroll เพื่อฟื้นคืนชีพให้ตัวละครเรา
o ใช้ Skill “Revive” ของ Elf หรือ Skill “Karma” ของ Dekan เพื่อฟื้นคืนชีพให้ตัวละครเรา

 

       แต่เผ่า Murderers หรือ Dhans มีโอกาสที่ EXP ของตัวละครจะลดลง และ Item drop สูงกว่าเมื่อเทียบกับตัวละครทั่วไป เมื่ออยู่ใน Assassination Mode

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์