ระบบการควบคุมของ Rohan นั้นสามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้คือ การใช้ KeyBoard และ เมาส์ ในการควบคุม รายละเอียดดังนี้

Keyboard Controls: การควบคุมด้วยคีย์บอร์ด

การเคลื่อนที่
    W   เคลื่อนที่ไปข้างหน้า
    A   เลี้ยวไปทางซ้าย
    S    ถอยหลัง
    D   เลี้ยวไปทางขวา
    Q   Strafe Left
    E    Strafe Right

   ↑     หมุนมุมกล้องขึ้น
   ←    หมุนมุมกล้องไปทางซ้าย
   ↓     หมุนมุมกล้องลง
   →    หมุนมุมกล้องไปทางขวา
   SPACE    เก็บไอเทม
   NUMLOCK Auto Run

การต่อสู้   
     0-9  Action Bar Hotkey
     TAB    เลือกเป้าหมายศัตรู

ปุ่มลัด
   C   ข้อมูลตัวละคร
    I    หน้าต่าง Inventory
   K   Skill
   B   Action Bar
   P    Party
   N   การเคลื่อนที่พื้นฐาน
   M   เปิด Minimap
   G    Guild
   J     Quest
   F    Seller's Kiosk Search
   L    ค้นหาเพื่อน

การเลือกตัวละคร
F1   เลือกตัวละครของตนเอง
F2-F6   เลือกตัวละครอื่นในปาร์ตี้

การตั้งค่าระบบ
      O             เกม ออพชั่น
      F11         ซ่อน/แสดงอินเตอร์เฟส
      ESC         ปิดหน้าต่างปัจจุบัน
      PRTSCN   รูป Screenshot
      ENTER  เปิดอินเตอร์เฟสการสนทนา
      PGUP    เลื่อนหน้าต่างสนทนาขึ้น
      PGDN   เลื่อนหน้าต่างสนทนาลง

รูป Screenshot จะถูกเซฟไว้ที่โฟลเดอร์ My Documents\RohanScreenShot\ในเครื่องคอมพิวเตอร์

การควบคุมด้วยเมาส์

การควบคุมด้วย Hotkey และการตั้งค่า

     ท่านสามารถเรียกใช้คำสั่งต่างๆ ในเกมได้ด้วยปุ่มลัดหรือ Hotkey และยังสามารถปรับเปลี่ยนปุ่มลัดต่างๆ ได้ตามต้องการ ปรับเปลี่ยนปุ่มลัดได้ โดยการคลิกที่ปุ่ม "?" ด้านบนของปุ่ม "Menu" ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ ทั้งนี้ปุ่ม "W, S, Q, E, A, และ D" ที่ใช้สำหรับควบคุมการเคลื่อนที่ จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้


แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์