สำหรับนักเลี้ยงสัตว์ทั้งหลายใน Grand Fantasia ซึ่งหากเราเรียนสกิลให้สัตว์เลี้ยงได้เต็มหมดแล้ว ก็ถึงเวลาอัพขึ้นที่สองให้สัตวืเลี้ยงของเรากันแล้ว โดยความสามารถของสกิลสัตว์เลี้ยงในขั้น Advance จะสามารถช่วยให้เราขุด เก็บ หลอม สิ่งต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น รู้อย่างนี้แล้วห้ามพลาด

หลังอัพคลาส 2
    สามารถทำได้โดยต้องทำเลเวลของสัตว์เลี้ยงให้ครบ 20 เต็มทุกช่องและ Relationship จะต้องเต็มด้วย ซึ่งจะมีเควสให้ทำและเมื่อทำแล้วสัตว์เลี้ยงก็จะโตขึ้นซึ่งสามารถทำให้ตีไอเทม  ขุดส่วนประกอบต่าง ๆ ได้ดีขึ้น


 
สิ่งที่ขุดได้เพิ่มขึ้น


 
ความสามารถในการสร้างเป็นขั้น Advance

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์