เรียนรู้สกิลอาชีพ Berserker


Berserker

Active Skills
- Power Wave : Adds 1 Charge point; deals regular attack effect and damage to a single enemy target, plus XXX pts of physical damage after casting.
ปล่อยคลื่นเสียงเพื่อโจมตีศัตรูให้ได้รับความเสียหายทางกายภาพ ทำลายเป้าหมายเดี่ยว พร้อมกับเพิ่ม charge point 1 แต้มเมื่อทำการโจมตี- Ground Pulse Wave : Adds 1 charge point, deals regular attack effects and damage to single enemy target, plus XXX pts of physical damage and will also deplete target's YYY-ZZZ mana pts after casting.
กำหนดลมหายใจแล้วระเบิดพลังใส่พื้นดิน สร้างความเสียหายทางกายภาพกับเป้าหมายเดี่ยวและทำให้เป้าหมายสูญเสีย Mana หลังจากร่ายสกิล พร้อมกับเพิ่ม charge point 1 แต้มเมื่อทำการโจม


- Crushing Blow : Adds 1 charge point, deals regular attack effect and damage to a single enemy target, plus XXX physical damage, target's chance of critical hit -YY
รวบรวมกำลังลงไปที่อาวุธแล้วโจมตีใส่อย่างรุนแรง สร้างความเสียหายทางกายภาพกับเป้าหมายเดี่ยวและลดอัตราการ critical hit ของเป้าหมายลง 20% พร้อมกับเพิ่ม charge point 1 แต้มเมื่อทำการโจมตี


- Wild Whirlwind Slash  : This finishing skill requires charges. After casting, withing a 6 meter radius of oneself the damage values sustained by all enemy units are as follows.
ระเบิดลมพายุโจมตีศัตรูที่อยู่โดยรอบในระยะ 6 เมตร ต้องการ Charges Point 1-5 แต้ม เพื่อโจมตีศัตรู ความแรงของสกิลขึ้นอยู่กับจำนวน Charges Point ขณะกดใช้


- Earth Shock : After casting all enemy units within a 6 meter radius of oneself will sustain effects and damage of a regular attack, plus XXX pts of physical damage, with a chance of falling into Paralysis 3 state.
ระเบิดความโกรธเพื่อทำให้เกิดแผ่นดินไหวโจมตีศัตรูที่อยู่โดยรอบในระยะ 6 เมตร ให้ได้รับความเสียหายทางกายภาพ ต้องการ Charges Point 1-5 แต้ม เพื่อโจมตีศัตรู ความแรงของสกิลขึ้นอยู่กับจำนวน Charges Point ขณะกดใช้ พร้อมเพิ่มโอกาสที่ศัตรูจะติดสถานะ Paralysis (อัมพาต)- Abyssal Slash : Adds 1 charge point; after applying skill on enemy target within radius of 6 meters, all enemy units will receive regular attack and be affected by XXX pts of physical harm
สร้างสายลมที่คมกริบดั่งมีดโจมตีศัตรูอยู่โดยรอบในระยะ 6 เมตร ให้ได้รับความเสียหายทางกายภาพ ต้องการ Charges Point 1-5 แต้ม เพื่อโจมตีศัตรู ความแรงของสกิลขึ้นอยู่กับจำนวน Charges Point ขณะกดใช้


Buffs - Debuffs
- Blood Thirsty : Physical skill cast on oneself while assuming the form of a Giant Ape, damage from each regular attack +XX%, Enemy Malice +YY% while this skill is active
บัฟเพิ่มค่า Damage การโจมตีทางกายภาพ และเพิ่มความโกรธแค้นให้กับศัตรู เมื่อทำการใช้สกิล


- Dance of Chaos : Physical Skill cast on oneself to gain XX% chance of inflicting another damage and increase chance of hit by 20%.
เพิ่มการโจมตีทางกายภาพและยังเพิ่มโอกาสในการโจมตีอีก 20% ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง


- Recovery : After casting this, can restore XXX hp of your own hp every 2 sec for 20 sec.
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู HP ของตนเอง ทุกๆ 2 วินาที เป็นเวลา 20 วินาที- Burst of Vigor : After casting, player gets +XX% of max life value, lasting for 30 seconds.
ตะโกนร้องด้วยเสียงอันดังเพื่อเพิ่มหลอด HP ให้สูงขึ้นนานสูงสุด 30 วินาที


- War Cry : Within 8 meter radius of oneself, hit rate of all enemy units -30% and own Enemy Malice +XXX pts after casting.
Debuffs ที่กินขอบเขตโดยรอบ 8 เมตร ลบ hit rate ของศัตรูลง 30 % และสร้างความโกรธแค้นให้กับศัตรู หลังการใช้สกิล


- Terrible War Roar : Within 8 meter radius of oneself, casting speed of all enemy units -50% and own Enemy Malice + XXX pts after casting.
Debuffs ที่กินขอบเขตโดยรอบ 8 เมตร ลด casting speed ของศัตรูลง 50% และสร้างความโกรธแค้นให้กับศัตรู หลังการใช้สกิล


- Bull Charge : After casting, players can quickly move to a single target, target's skill use is interrupted and will make the target fall into Staisis. As the level of this skill progresses, the distance between the user and the target can be greater.
พุ่งตัวอย่างรวดเร็วเพื่อเคลื่อนที่ไปหาศัตรู ศัตรูจะถูกรบกวนและหมดสติไป 3 วินาที ยิ่งเลเวลสกิลสูงระยะห่างระหว่างผู้ใช้และเป้าหมายก็จะเพิ่มขึ้นด้วย


- Battle Fury : This finishing skill requires charges. After casting, while this skill is active you'll be able to become berserk with damage from attack +XX% and attack speed +40%.
บัฟสกิลที่เพิ่ม atk ในการโจมตีและความเร็วในการโจมตี ต้องการ Charges Point 1-5 แต้ม ระยะเวลาของสกิลขึ้นอยู่กับจำนวน Charges Point ขณะกดใช้


เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์