เรียนรู้สกิลอาชีพ Warrior


Warrior

Passive Skills
- Battle Stamina : When you sit down to heal, you heal +20 HP per tick.
เมื่อนั่งลงจะทำการฟื้นฟู HP จำนวน 20 ต่อครั้ง เป็น Passive ที่สนับสนุนเฉพาะอาชีพ Warrior เท่านั้นActive Skills
- Sky Breaker Strike : Adds 1 charge. Deals regular attack effects and damage plus additional Damage to single target.
โจมตีศัตรูแบบเป้าหมายเดี่ยว สร้างความเสียหายทางกายภาพ พร้อมกับเพิ่ม charge  point 1 แต้ม เมื่อทำการโจมตี


- Weakening Strike : Adds 1 charge. Deals regular attack damage plus additional Damage to single target and reduces target's regular attack damage by X pts for a short time.
โจมตีใส่ศัตรูอย่างรุนแรง พร้อมกับลดดาเมจการโจมตีพื้นฐานของศัตรูลงชั่วขณะ พร้อมกับเพิ่ม charge point 1 แต้ม เมื่อทำการโจมตี- Terra Ripple : All enemies within 6 meters take regular attack effects and damage plus additional damage, also MAY cause Paralysis.
ระเบิดความโกรธออกมาโจมตีศัตรูที่อยู่โดยรอบในระยะ 6 เมตร พร้อมกับสาปศัตรูให้ติดสถานะอัมพาต- Shield bash : ใช้โล่กระแทกใส่เป้าหมายโจมตีเป้าหมายทางกายภาพและสร้างความเสียหายแก่เป้า
หมายเดี่ยว พร้อมกับเพิ่มความโกรธแค้นของศัตรูที่มีต่อเรา (ผู้ใช้สกิลต้องใส่โล่ด้วย)


- Whirlwind Chop : Finishing skill. All enemies within 6 meters receive regular attack damage plus additional damage based on # of charges.
ยิงลมพายุหมุนโจมตีศัตรูที่อยู่โดยรอบในระยะ 6 เมตร ต้องการ Charges Point 1-5 แต้ม เพื่อโจมตีศัตรู ความแรงของสกิลขึ้นอยู่กับจำนวน Charges Point


Buffs - Debuffs
- Hot Blooded Surge : Physical buff on self. Increases regular attack damage by X and enemy malice by Y%. Duration: ~20 sec
ปลุกร่างกายให้ตื่นด้วยพลังความร้อน เพิ่มค่า Damage การโจมตีทางกายภาพส่วนหนึ่ง และความโกรธแค้นให้กับศัตรู เมื่อทำการใช้สกิลเกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์