เรียนรู้สกิลอาชีพ Fighter

Fighter

Passive Skills
-Defense Expert : The physical damage you take is now -10%. Passive skill obtained after Promoting to Fighter
ลดผลของการโจมตีกายภาพที่จะได้รับ 10% เป็น Passive ที่สนับสนุนเฉพาะอาชีพ Fighter เท่านั้นActive Skills
- Sky Breaker Strike : Adds one charge point, deals regular attack effects and damage to a single enemy target, plus XX pts of physical damage after casting.
โจมตีใส่ศัตรูอย่างรุนแรง เป็นสกิลที่ใช้กับเป้าหมายเดี่ยว พร้อมกับเพิ่ม charge  point 1 แต้มเมื่อทำการโจมตี


- Weakening Strike : Adds 1 charge point, after applying skill, cause single enemy target to recieve regular attack and XX pts of physical injury; and can reduce injury from target's regular attack by YY pts.
โจมตีใส่ศัตรูอย่างรุนแรง พร้อมกับลดดาเมจการโจมตีพื้นฐานของศัตรูลงชั่วขณะ พร้อมกับเพิ่ม charge  point 1 แต้ม เมื่อทำการโจมตี


- Whirlwind Chop : Charges are needed to cast a physical finishing skill. All enemies within a 6 meter radius around you will suffer the following damage. (*1-5 charges required to use this skill).
ยิงลมพายุหมุนโจมตีศัตรูที่อยู่โดยรอบในระยะ 6 เมตร ต้องการ Charges Point 1-5 แต้ม เพื่อโจมตีศัตรู ความแรงของสกิลขึ้นอยู่กับจำนวน Charges Point
•    Note: This is actually extra, and not total, damage; you deal both your normal and this extra damage on use.


Buffs
- Hot Blooded Surge : Physical skill cast on oneself while assuming the form of a Giant Ape, damage from each regular attack +XX%, Enemy Malice +100% while this skill is active.
ปลุกร่างกายให้ตื่นด้วยพลังความร้อน เพิ่มค่า Damage ของการโจมตีทางกายภาพ และความโกรธแค้นให้กับศัตรู เมื่อทำการใช้สกิล


เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์