เรียนรู้สกิลอาชีพ Ranger


Ranger

Active Skills
- Blade of the Gales : Adds 1 charge point, deals regular attack effects and damage to a single enemy target, plus XXX of physical damage and XXX of natural damage.

โจมตีเป้าหมายเดี่ยวในระยะประชิด สร้างความเสียหายทางกายภาพและเพิ่มการโจมตีแบบ natural damage ด้วย พร้อมกับเพิ่ม charge  point 1 แต้มเมื่อทำการโจมตี- Knock Out Strike : Adds 1 charge point; after applying skill, cause single enemy target to receive normal damage plus XXX physical damage. Also interupts targets skill and force into stasis/paralysis.

 โจมตีเป้าหมายเดี่ยวแบบประชิดสร้างความเสียหายทางกายภาพอย่างรุนแรงและทำให้เป้าหมายติดอยู่ในสถานะอัมพาต พร้อมกับเพิ่ม charge  point 1 แต้มเมื่อทำการโจมตี- Silencer Shot : Adds 1 charge point, deals regular damage effects and damage to a single enemy plus XXX pt of physical damage, as well as interupt targets skill casting so that target will fall into silence X

 ปล่อยคลื่นพิษสีม่วงเข้าโจมตีเป้าหมายเดี่ยว ทำให้เป้าหมายติดสถานะ Silence Level 3 ชั่วขณะ พร้อมกับเพิ่ม charge  point 1 แต้มเมื่อทำการโจมตี- Basilisk Shot : deals regular damage effects and damage to a single enemy plus XXX pt of physical damage and cause the target to go into Slowed X state

 สกิลโจมตีเป้าหมายเดี่ยวที่ ลด Movement Speed 50% และ Attack Speed 40% ของเป้าหมายลงชั่วคราว 5 วินาที- Swallows Glide shot : Adds 1 charge point; after applying skill, cause single enemy to receive regular attack plus XXX amount of “Injury”; 50% chance of 2 injuries 30% chance of 3 injuries

 โจมตีเป้าหมายเพื่อสร้างความเสียหายทางกายภาพ ทำให้เป้าหมายได้รับบาดเจ็บทางกายภาพ มีโอกาส 50%  ที่สร้างอาการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่อง 2 ครั้ง และมีโอกาสอีก 30% ที่สร้างอาการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่อง 3 ครั้ง พร้อมกับเพิ่ม charge  point 1 แต้มเมื่อทำการโจมตี- Pierce hide : Adds 1 charge point; after applying skill, cause single enemy to receive regular attack plus decrease def by 30% for 10 seconds.

 ล๊อคเป้าหมายเพื่อลดการป้องกันทางกายภาพ 30 % เป็นเวลา 8 วินาที และโจมตีเป้าหมายไปด้วย พร้อมกับเพิ่ม charge  point 1 แต้มเมื่อทำการโจมตี- Meteor Shower : Uses 1-5 charges to hit every target in a 10m radius, this skill hits whit physical damage in addition to putting all hit creatures in a state of slow.

 ยิงลูกศรดาวตกลงมาจากฟ้าเพื่อสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูโดยรอบในระยะ 10 เมตรอย่างรุนแรง พร้อมกับทำให้ศัตรูติดสถานะ Slowed ในระดับต่างๆ เป็นเวลา 4 วินาที ต้องการ Charges Point 1-5 แต้ม เพื่อโจมตีศัตรู ความแรงของสกิลขึ้นอยู่กับจำนวน Charges Point- Bear Claw Swipe  : Long range skill that uses 1-5 charges to hit single target with additional physical damage.

 รวมกำลังแล้วยิงศรออกไปเพื่อสร้างความเสียหายทางกายภาพแก่เป้าหมาย ต้องการ Charges Point 1-5 แต้ม เพื่อโจมตีศัตรู ความแรงของสกิลขึ้นอยู่กับจำนวน Charges PointBuffs - Debuffs

- Silent Predator : Physical skill cast on oneself to invisible; move speed -15% and chance of detection by beings of equal level or more higher than oneself possible; Unable to cast in battle

 อำพรางกายจากสายตาของศัตรู แต่จะลด Movement Speed หากทำการโจมตีศัตรูจะออกสู่สภาวะล่องหนทันที- Mongoose Reflexes : Physical skill cast on self to boost evade by +XX% while this skill is active, and damage sustained from each regular attack -XX%

 เพิ่มอัตราการหลบหลีกเมื่อทำการใช้สกิล และลด damage การโจมตีแบบปกติที่จะได้รับลงชั่วขณะหนึ่ง- Weasel dodge : Cast this physical skill on self to leap away from enemy. The higher the level of this skill, the longer the distance leaped.

 หลบหนีการโจมตีของมอนสเตอร์ด้วยการถอยหลังออกมาอย่างมีสเต็ป ยิ่งเลเวลสกิลสูงเราก็จะถอยได้ไกลมากขึ้น- Control Monster : A physical skill specially cast against beast monster whit a level of XX and below. After casting a single target will be converted from enemy friendly and attack all nearby monster for a limited time. Only one monster can be controlled at a time, and it cannot be cast during battle. The controlled monster spell has no effect on monster your already in process of battle.

 ใช้พลังที่มีควบคุมมอนสเตอร์ประเภท beast หลังจากร่ายเวทย์เป้าหมายจะกลายเป็นมิตร หากมีศัตรูอยู่รอบๆก็จะเข้าโจมตีโดยอัตโนมัติ ไม่สามารถใช้สกิลในขณะต่อสู้ สกิลนี้จะไม่มีผลกับมอนสเตอร์ที่เราต่อสู้ด้วย- Call of the wild beast : Calls upon a mighty beast of the shadows to assist you in battle, this mighty beast may have a will of its own until attack and spell skill are acquired for it.

 อัญเชิญ Shadow Panther ออกมาช่วยต่อสู้ ระยะเวลาการคงอยู่ของ Shadow Panther จะขึ้นอยู่กับจำนวน Charges Point ขณะที่เราเรียกออกมาใช้งาน- Beast Control : This skill has no other use than simply allow one to order “Shadow panther” summoned by “Call of the wild beast” to attack a specific target. if this skill is not acquired shadow panther may go wild and hit any enemy in sight.

ก่อนทำการร่ายสกิลต้องใช้สกิล Call of the wild beast เพื่อเรียก Shadow panther ออกมา จากนั้นเมื่อกดใช้สกิลจะเป็นการสั่งให้ Shadow panther เข้าโจมตีเป้าหมาย

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์