ใน Grand Fantasia ก่อนที่เราจะเลือกสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยง  เราจำเป็นจะต้องศึกษาดูให้ดีก่อนก่อนที่จะเลี้ยง   เพราะเวลาบางทีเราตีมอนสเตอร์และดรอปสัตว์เลี้ยงมาได้ก็ไม่ใช่ว่าจะตรงสายเราหรือจะให้ผลผลิตที่ตรงกับสายเราโดยตรง   ดังนั้นเราควรจะเลือกสัตว์เลี้ยงที่ให้ผลผลิตกับเราได้ตรงสายไม่ว่าจะเป็น  การสร้างอาวุธ  หรือชุดสวมใส่ต่าง ๆ  ซึ่งจะแยกสกิลการสร้างไอเทมเหล่านี้ไว้ได้ดังนี้


Armour  -  การสร้างชุดสวมใส่ต่าง ๆ
-    Warrior Apparel
-    Archer Armor / Ranger Armor / Assasin Armor
-    Spellcaster Armor / Mage Armor / Cleric Armor


Weapon -  การสร้างอาวุธ
-    Sword Crafting   -  ดาบ
-    Bow and Arrow Crafting   -   ธนู
-    Staff   -  คทา
-    One Handed Hammers / Two Handed Hammers  ค้อน มือเดียว / ค้อนสองมือ
-    Shields   - โล่
-    Axe Crafting  -  ขวาน
-    Relic Crafting


[สัตว์เลี้ยงหลัก]  
1.  ขั้นตอนการเลือกสัตว์เลี้ยง
-    เข้าเลือกตอนสร้างตัวละครพร้อมทั้งเลือกคลาสและสกิลของสัตว์เลี้ยงดังในรูป    ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญเพราะสัตว์เลี้ยงตัวนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงหลักของเราที่จะเป็นกำลังสำคัญของเราที่จะช่วยสร้างไอเทมต่าง ๆ ให้เราได้ดังนั้นขั้นตอนนี้ต้องเลือกให้ถูกต้องเพราะมีผลกระทบต่ออาชีพที่เราจะเลือก

จากรูป.. ที่ลูกศรชี้จะหมายถึง Skill ของสัตว์เลี้ยงซึ่งจะเปลี่ยนตาม Class ของสัตว์เลี้ยงที่เราเลือก

 


Skill การสร้างอาวุธ แยกได้ดังนี้
    1. Moon  -   ทำ Staff สำหรับอาชีพ Priests , Mages , Clerics , Wizard , Necromancers
    2. Deepfathom  -  ทำ ปืน สำหรับอาชีพ Warriors , Archers , Berserkers , Assasins , Rangers
    3. Sunblaze  -  ทำขวาน สำหรับอาชีพ Warriors , Berserkers
    4. Starsong   -  ทำค้อน  สำหรับอาชีพ  Warriors , Berserkers , Priests , Paladins , Clerics , Sages
    5. Fairflower – ทำธนู สำหรับอาชีพ    Warriors , Berserkers , Archers , Assasins , Rangers
    6. Nightwind  - ทำดาบ สำหรับอาชีพ  Warriors , Berserkers , Archers , Assasins , Rangers , Paladins
    7. Holylight    - ทำโล่ สำหรับอาชีพ    Warriors , Berserkers , Paladins , Clerics

Skill การสร้างชุด  แยกได้ดังนี้
1.    Bloodhammer  -  w-equipment  เป็นการสร้างชุดของอาชีพ Warriors , Berserkers , Paladins
2.    Rainbowmist    -  m- equipment  เป็นการสร้างชุดของอาชีพ Mages , Necromancers , Wizard
3.    Windstorm        -  a - equipment  เป็นการสร้างชุดของอาชีพ Archers , Assasins , Rangers
4.    Silverneedle      - p - equipment  เป็นการสร้างชุดของอาชีพ Priests , Clerics , Sages

Skill การแยกของ จะมีไว้เพื่อแยกของและสามารถสร้างส่วนประกอบที่นำไปใช้สร้างไอเทมได้ทุกชิ้น  แต่ไม่สามารถสร้างชุดหรืออะไรได้


    1. Silverleaf          -    ได้ทุกอาชีพ

จากรูป...ที่วงสี่เหลี่ยมไว้จะเป็นขั้นตอนการปรับแต่งของหน้าตาสัตว์เลี้ยง   ซึ่งจะมีให้ปรับดังนี้


-  Style  มีทั้งหมดด้วยกัน 8 ชนิดที่ให้เลือก  ได้แก่

 
-  Eyes  ปรับได้ทั้งหมด 6 ชนิด  ได้แก่

            
- Skin  มีทั้งหมดด้วยกัน 5 สี ได้แก่
    + เหลือง
    + ชมพู
    + ม่วง
    + เทา
    + เขียว

    -  ช่องเก็บสัตว์เลี้ยงจะสามารถใส่ได้ทั้งหมดด้วยกัน 3 ตัว
 

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์