วิธีลงทะเบียนเข้าเล่นเกม KOK3 มีดังนี้

-เข้าไปที่เว็บ www.cubizone.in.th

  

-เลือกที่หัวข้อ เพื่อทำการสมัครสมาชิก 

-อ่านข้อตกลงการใช้บริการ และติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องสีเหลี่ยมด้านล่าง แล้วจึงกดปุ่ม "ต่อไป" 

-กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน หากกรอกข้อมูลได้ถูกต้อง จะมีเครื่องหมาย   "ถูก"   ต่อหลังข้อความเมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องเรียบร้อย แล้วจึงกดปุ่ม "ต่อไป" 

-ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง และจะต้องจำข้อมูลเหล่านี้ให้ได้ เพราะจำเป็นต้องใช้ในการ Login เมื่อตรวจสอลเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ใส่ตัวอักษรในช่องสีเหลี่ยม ตามตัวอย่าง แล้วจึงกดปุ่ม    

-เมื่อมาถึงหน้านี้แล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วน่ะครับ สำหนับการลงทะเบียนเว็บ Cubizone ซึ่งสามารถ Login เข้าไปแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้ รวมถึงการ Activation เกมอื่นๆ ด้วย 

 

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์