[22/07/52] อัพเดตข้อมูลเควสต์เลเวล 21-31 ของเผ่า Asmodian และ Elyos | อัพเดตข้อมูลประตู Rift ทั้ง 2 เผ่า

อัพเดตข้อมูลเควสต์

ต่อเนื่องจากเควสต์เลเวล 1-20 ได้เพิ่มเติมข้อมูลเควสต์ตั้งแต่เลเวล 21-31 ของทั้ง 2 เผ่าแล้ว

>>> ดูข้อมูลเควสต์เผ่า Elyos คลิกที่นี่ <<<
>>> ดูข้อมูลเควสต์เผ่า Asmodian คลิกที่นี่ <<<

อัพเดต System

เต็มๆ กับข้อมูลประตู Rift ชี้ระบุเข้า-ออก และเงื่อนไขการเข้าของทั้ง 2 เผ่าแล้ว

>>>ดูข้อมูลประตู Rift เผ่า Elyos คลิกที่นี่<<<
>>>ดูข้อมูลประตู Rift เผ่า Asmodian คลิกที่นี่<<<

 

สำหรับข้อมูลส่วนอื่นทีมงานจะเร่งอัพเดตภายหลัง

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์