สวัสดีครับชาว Grand Fantasia ทุกท่าน หลังจากที่รู้เกี่ยวกับระบบปาร์ตี้ไปกันเรียบร้อยแล้ว คราวหน้าเรามาต่อกันด้วยระบบ Guild กันดีกว่า ซึ่งระบบกิลด์เป็นระบบ คอมมิวนิตี้ที่มีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกเกมครับ เราไปดูวิธีการสร้างกิลล์พร้อมกับเงื่อนไขต่างๆ กันเลยดีกว่าจ้า

เงื่อนไขการสร้างกิลด์
1.ผู้เล่นสามารถสร้างกิลด์ได้เมื่อตัวละครที่เลเวล16
2.ผู้เล่นต้องไม่ได้สังกัดกิลด์ใดๆ
3.ต้องจ่ายเงินเพื่อสร้างกิลด์เป็นจำนวน 3 Gold
4.ชื่อต้องอยู่ระหว่าง ...... ตัวอักษร

          ผู้เล่นสามารถค้นหา NPC เพื่อสร้างกิลด์ได้ตามเมืองต่างๆ โดยสังเกตได้จากรูป ในแผนที่ โดยแต่ละเมืองจะมี npc ดังต่อไปนี้

เมือง Kaslow
Guild Affairs Officer Elzia
พิกัด X : 156 Y : 170

เมือง Jale
Guild Affairs Officer Luther
พิกัด X : 179 Y : 330

เมือง Ilya
Guild Affairs Officer Elsea
พิกัด X : 178 Y : 255

เมื่อเราทำการคุยกับ NPC แล้ว จะมีคำสั่งขึ้นมาให้เราเลือกข้อแรกจะเป็นการสร้างกิลด์

เมื่อเรากดปุม G หรือเลือกไอค่อน เราจะเข้าสู่หน้าต่างกิลด์ ดังรูป

โดยจะมีหัวข้อแยกออกเป็น 3 หัวข้อใหญ่ๆ ให้เราเลือกดังต่อไปนี้

Guild จะแบ่งออกเป็น 3 หน้าต่างย่อยๆ คือ
1. จะแสดงชื่อกิลด์ที่เราสังกัดอยู่
2. Rank แสดงตำแหน่งของเราที่อยู่ในกิลด์
3. Members จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
- จำนวนสมาชิกที่กิลด์มีอยู่
- จำนวนสมาชิกสูงสุดที่สามารถรับได้
- จำนวนสมาชิกที่กำลังออนไลน์อยู่
4. Leader ชื่อของหัวหน้าผู้ก่อตั้งกิลด์
5. Sprite ชื่อของ Sprite ประจำกิลด์
6. Prestige ค่าชื่อเสียงที่สมาชิกในกิลด์ร่วมกันสะสม
7. Level Guild แสดงอันดับเลเวลของกิลด์และค่าประสบการณ์ของกิลด์
8. Founded วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้งกิลด์
9. Join Date วัน/เดือน/ปี ที่เราเข้าร่วมกิลด์
10. Tax Rate ระดับภาษีที่กิลด์ทำการเก็บ
11.
12.
13. Announcement คำประกาศข่าวสารต่างๆภายในกิลด์
14. Member List จะแสดงข้อมูลของสมาชิกในกิลด์ ดังนี้
- Name ชื่อตัวละคร
- Level ระดับเลเวล
- Class ระดับคลาสอาชีพ
 - Prestige ค่าชื่อเสียงที่เราได้ทำการสะสม
- Guild Rank ตำแหน่งของเราในกิลด์
- Current Status สถานะปัจจุบันของเราโดยเราสามารถพิมพ์ข้อความใดๆทิ้งไว้ก็ได้
- Location แสดงตำแหน่งพื้นที่ๆ เราอยู่ ณ ขณะนั้นหากตัวละครออนไลน์อยู่  แต่ถ้าตัวละคร offline ก็จะแสดงเวลาล่าสุดที่ทำการออนไลน์
ถ้าต้องการให้ระบบแสดงรายชื่อผู้เล่นทั้งหมดก็ให้กดติ๊กถูกหน้ากรอบที่เขียนว่า offline และหากคลิกขวาที่ชื่อของสมาชิกคนอื่นๆ ในกิลด์ก็จะมีคำสั่งเพิ่มเพื่อน, บล็อกผู้เล่น, คัดลอกชื่อ, กระซิบ และชวนปาร์ตี้

15. Leave จะเป็นการยืนยันการออกจากกิลด์ของเรา ถ้าผู้เล่นออกจากกิลด์จะต้องเสียแต้มชื่อเสียง ส่วนของ Crystal Guardian จำนวน 5 หมื่นแต้ม 
16. Disband การยุบกิลด์ โดยผู้มีอำนาจในการยุบกิลด์ก็มีแต่หัวหน้ากิลด์เท่านั้น
17. Tax ระดับภาษีที่กิลด์ทำการเก็บ
18. Donate การบริจาคเงินเข้ากิลด์ ซึ่งถ้าหากเรากดเพื่อจะบริจาค จะมีข้อความขึ้นมาให้เรากรอกจำนวนเงินที่ต้องการจะบริจาคลงไป จากนั้นก็กด OK

19. Note เป็นการฝากข้อความทิ้งไว้ในกิลด์
20. Recruit การชักชวนผู้เล่นอื่นมาเข้าร่วมกิลด์

Social จะแบ่งออกเป็น 3 หน้าต่างย่อยๆ คือ
1. Guild Ranks จะเป็นส่วนที่แสดงถึงตำแหน่งต่างๆ ของสมาชิกในกิลด์ ซึ่งแบ่งออกเป็นตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
    - 
   Leader หัวหน้ากิลด์
    - 
  Councillor รองหัวหน้ากิลด์ / ที่ปรึกษา
    - 
  Officer เลขา / ผู้คุมกฎ
    - 
   
    - 
    Initiate สมาชิกใหม่
    โดยหัวหน้ากิลด์สามารถเปลี่ยนชื่อ Rank ในกิลด์ได้ เมื่อกิลด์มีเลเวล 5 โดยคลิกที่ปุ่ม Edit
2. Treasury จำนวนเงินกองกลางที่กิลด์มี
3. Guild Powers จะอธิบายถึงหน้าที่ๆ แต่ละตำแหน่งสามารถกระทำได้ โดยหัวหน้ากิลด์จะเป็นผู้กำหนด

   - Announcement       คำประกาศข่าวสารต่างๆภายในกิลด์ 
    - Chat Announce     การพิมพ์โต้ตอบกับคำประกาศที่ขึ้นในกิลด์
    - Recruit                  อำนาจในการชวนผู้เล่นอื่นเข้าร่วมกิลด์ 
    - Expel                     ไล่สมาชิกในกิลด์ออก
    - Adjust Rank          แต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ ให้แก่สมาชิก
    - Board Admin
    - Edit Guild Note
    - Guild Skills
    - Warehouse 01
4. Guild Message Board ข้อความประกาศต่างๆที่สมาชิกฝากไว้ในบอร์ด ซึ่งจะแสดง หัวข้อสนทนา ชื่อผู้เขียนข้อความและวันเวลาที่เขียนข้อความ
5. จำนวนข้อความประกาศที่สามารถในบอร์ดกิลด์ได้
6. Leave จะเป็นการยืนยันการออกจากกิลด์ของเรา ถ้าผู้เล่นออกจากกิลด์จะต้องเสียแต้มชื่อเสียง ส่วนของ Crystal Guardian จำนวน 5 หมื่นแต้ม 
7. Disband การยุบกิลด์ โดยผู้มีอำนาจในการยุบกิลด์ก็มีแต่หัวหน้ากิลด์เท่านั้น
8. Tax ระดับภาษีที่กิลด์ทำการเก็บ
9. Donate การบริจาคเงินเข้ากิลด์ ซึ่งถ้าหากเรากดเพื่อจะบริจาค จะมีข้อความขึ้นมาให้เรากรอกจำนวนเงินที่ต้องการจะบริจาคลงไป จากนั้นก็กด OK

10. Note เป็นการฝากข้อความทิ้งไว้ในกิลด์
11. Recruit การชักชวนผู้เล่นอื่นมาเข้าร่วมกิลด์

Prestige จะแบ่งออกเป็น 3 หน้าต่างย่อยๆ คือ
1. แสดงชื่อของ Sprite King ที่ทำการเลือกใช้เพื่อเป็นบัฟสำหรับสมาชิกในกิลด์

2. แสดงประเภทของ Sprite King ที่กิลด์มี ซึ่ง Sprite King จะเป็นตัวบัพเพิ่มให้แก่สมาชิกในกิลด์แต่ละประเภทจะมีบัพไม่เหมือนกัน เพื่อบัพให้แก่สมาชิกที่ออนไลน์ สมาชิกจะได้รับบัพก็ต่อเมื่อเก็บแต้มให้ครบ 100 และจะสามารถซื้อได้ตอนที่กิลด์มี เลวล 5 โดยจะมีหลักๆ ทั้งหมด 3 ประเภท

- Altar of Sand King Ronto
Thick Barrier: player’s max hp and mp +10%

เพิ่มหลอด hp และหลอด mp สูงสุด 10%

Roar of the land: 6% chance of all skills and ordinary attack to cause enemy coma for 2 sec

เพิ่มโอกาส 6% ในการใช้สกิลและการโจมตีทางกายภาพเพื่อให้ศัตรูเกิดอาการช็อค (coma) 2 วินาที

Wrath: chance of crit hit and magical crit hit +5%
เพิ่มค่าคริติคอลทางกายภาพและคริติคอลจากการโจมตีด้วยเวทย์ 5%

Trial of the Sprite King: monster fighting experience +5%

เพิ่มค่าประสบการณ์จากการกำจัดมอนสเตอร์ 5%

 - Grassland Altar King Bodor
Roars of war: overall att and magical att +5%

เพิ่มโจมตีกายภาพและโจมตีเวทย์ 5% มีผล 1 ชั่วโมง

Winds of the plain: speed +10%, treasure +8%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10% และการดรอป/ของมีค่า 8 % มีผล 1 ชั่วโมง

Sharp gaze: party hit and dodge +10%
เพิ่มค่าความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก 10% มีผล 1 ชั่วโมง

Trial of Sprite king: monster fighting experience +5%

เพิ่มค่าประสบการณ์จากการกำจัดมอนสเตอร์ 5% มีผล 1 ชั่วโมง

- Forest Altar Queen Alice
 Forest sanctuary: ice/thunder/holy resist +50%

เพิ่มต้านทานธาตุน้ำแข็ง ธาตุสายฟ้า ธาตุศักดิ์สิทธิ์ 50%

Light prayers: party def and magical def +6%

เพิ่มค่าป้องกันกายภาพและป้องกันเวทย์ให้กับปาร์ตี้ 6%

Mana fortification: casting speed +8%, skill mp cost -10
เพิ่มความเร็วในการร่ายเวทย์ 8% และลดการสูญเสีย MP สำหรับทุกสกิล 10 แต้ม

Trial of Sprite king: monster fighting experience +5%
เพิ่มค่าประสบการณ์จากการกำจัดมอนสเตอร์ 5% 

3. Log of Individual Achievements คำอธิบายรายละเอียดกิจกรรมต่างๆที่สมาชิกในกิลด์แต่ละคนได้ทำ
4. Record of Guild Prestige เป็นส่วนของการบันทึกค่าชื่อเสียง ที่สมาชิกในกิลด์ร่วมกันทำ จะแบ่งออกเป็น
- การฆ่ามอนสเตอร์ตามดันเจี้ยนในระดับเลเวลต่างๆ ,  การปราบมอนสเตอร์เป็นกิลด์ , การกำจัดแรร์มอนสเตอร์


- การกำจัดมอนสเตอร์อีเว้นท์ ซึ่งจะมีมอนสเตอร์แบบจำกัดจำนวนและอีเว้นท์แบบพิเศษต่างๆ

- เควส จะแสดงค่าชื่อเสียงที่เราทำเควสจากเมืองต่างๆ และแสดงผลเป็นเมืองๆไป

5. Leave จะเป็นการยืนยันการออกจากกิลด์ของเรา ถ้าผู้เล่นออกจากกิลด์จะต้องเสียแต้มชื่อเสียง ส่วนของ Crystal Guardian จำนวน 5 หมื่นแต้ม 
6. Disband การยุบกิลด์ โดยผู้มีอำนาจในการยุบกิลด์ก็มีแต่หัวหน้ากิลด์เท่านั้น
7. Tax ระดับภาษีที่กิลด์ทำการเก็บ
8. Donate การบริจาคเงินเข้ากิลด์ ซึ่งถ้าหากเรากดเพื่อจะบริจาค จะมีข้อความขึ้นมาให้เรากรอกจำนวนเงินที่ต้องการจะบริจาคลงไป จากนั้นก็กด OK

9. Note เป็นการฝากข้อความทิ้งไว้ในกิลด์
10. Recruit การชักชวนผู้เล่นอื่นมาเข้าร่วมกิลด์

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์