วิธีการใช้งาน TMX Online
1.เข้าสู่ระบบ TMX ผ่าน Url : http://www.weloveshopping.com/tmxonline2/

2.ใช้ TMX Account (ตัวเลข 10 หลักขึ้นต้นด้วย 90000XXXXX) และรหัสผ่านร้านค้า (สำหรับท่านที่เข้าระบบครั้งแรก รหัสผ่านร้านค้าคือ 0000 เมื่อเข้าสู่ระบบ ระบบจะแจ้งให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน โดยสร้างได้มากกว่า 4 หลัก)

3.เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้ทำการดึงเงินจากบัญชีธนาคารเข้าสู่กระเป๋าเงิน ทรู มันนี่ เอ็กซ์เพรส โดยเลือกที่ “เติมเงินด้วยบัญชีธนาคาร”

4.เลือกธนาคารที่ท่านทำการผูกบัญชีไว้ จากนั้นใส่หมายเลขบัญชีของธนาคารที่ท่านได้ทำการผูกบัญชี และใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอนเข้า Wallet (หากโอนเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการโอน)

5.หากท่านต้องการตรวจสอบยอดเงินที่ดึงจากธนาคารเข้าสู่ กระเป๋าเงิน (Wallet)TMX สามารถตรวจสอบได้โดย เลือกที่ “ตรวจสอบยอดเงิน” ระบบจะแสดงยอดเงินคงเหลือในกระเป๋าเงิน TMX ของท่านขึ้นมาให้ทราบ

 
วิธีซื้อสินค้าและชำระค่าบริการ
     กรณีที่สมาชิกต้องการชำระค่าบริการ Package Play PLUS สามารถดำเนินการได้ดังนี้
1.เข้าสู่ระบบที่
www.icafeplus.net ด้วย ไอคาเฟ่ พลัส ไอดี

2.เลือก “เติมเวลา Package”

3.คลิก “เลือกสาขา” จากนั้นกด “ยืนยัน”

4.เลือกซื้อสินค้า เสร็จแล้วให้กด “ตกลง”

5.จากนั้นให้เลือกชำระเงินโดยเลือกที่ “ชำระเงินผ่านระบบ TMX

6.ท่านจะได้รับ Reference No. จำนวน 20 หลัก พร้อมกับจำนวนเงินที่ต้องชำระ ให้ทำการจดหรือบันทึกไว้

7.เมื่อได้ Reference No. แล้วให้เข้าสู่ ระบบ TMX Online ด้วย TMX Account ของท่าน

8.จากนั้นเลือกที่ “จ่าย” และเลือกที่สัญลักษณ์ “ไอคาเฟ่ พลัส”
9.จากนั้นให้ใส่ “รหัสผ่าน TMX” พร้อมกับ “Reference No. 20 หลัก” ที่ได้จาก iCafé PLUS และใส่จำนวนเงินตามราคาสินค้าที่ต้องชำระ

10.เมื่อดำเนินการเสร็จ สำหรับท่านที่เติมเวลา Package Play PLUS จะได้รับ Package ทันที หากเป็นการชำระค่าซีเรียลเติมเกม ท่านจะได้รับสินค้าทันทีโดยสินค้าจะอยู่ที่
“รายการสินค้าในคลัง”

 

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์