หลังจากที่เปิดให้ชมกับการข้อมูลการเล่นเบื้องต้นกันมาพอสมควร วันนี้ GamerDB อัพเดตข้อมูลต่างๆของ Black Rogue เรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งประกอบไปกด้วย

หน้า Home


เมนูทั้งหมด

หน้า Race & Skill


อัพเดตทั้งสองฝั่ง European และ Chinese

Map


แผนที่ทั้งหมด

Monster


รายละเอียดมอนสเตอร์

Quest


Guide ระบบและเทคนิคการเล่นต่างๆ


Download Game Client


เปิดใ้ห้บริการเต็ฬรูปแบบแล้ววันนี้ที่

http://blackrogue.os.co.th

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์