สำหรับ  Heaven Egg ตัวไข่ก็ถือว่าแรร์แล้วล่ะ เพราะไม่สามารถดรอปได้จากที่ใด (ข้อมูลเกมเบื้องต้นคือได้จาก Event เท่านั้น) ไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อเสียงและเลเวลในการเลี้ยงไข่ (แต่หลังจากนั้นก็เรียกสูงขึ้นไปตามลำดับ) สายการพัฒนาเป็นสายตรง ไม่มีแบ่งแยกสายกัน 

 สายวิวัฒนาการของ Heavenข้อมูลของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวในกลุ่ม

                                             ขั้น 1                                              

 ชื่อ Heaven Egg
วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้
Baby

 สเตตัส

 

อาหารที่ชอบ

 

สูตรการ Evo                                               ขั้น 2                                          

ชื่อ Baby
วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้ 
Girl

 

สเตตัส

 

อาหารที่ชอบ

 

สูตรการ Evo

 

                                               ขั้น 3                                             

ชื่อ Girl
วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้ 
Ladyสเตตัสอาหารที่ชอบสูตรการ Evo                                             ขั้น 4                                         

 ชื่อ Lady
วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้ 
Valkyrie / FlyValkyrie [Rare]สเตตัส

 

อาหารที่ชอบสูตรการ Evo

 

                                                ขั้น 5                                            

 

 

ชื่อ Valkyrie

 สเตตัสอาหารที่ชอบ

ชื่อ Fly Valkyrieสเตตัสอาหารที่ชอบเรียบเรียงข้อมูลจาก
 http://sealonline.wikia.com/ 

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์