สำหรับเพื่อนๆ ที่รอคอยข้อมูลของสัตว์เลี้ยงสาย Piya ก็ต้องขออภัยในความล่าช้าด้วยนะคะ เนื่องจากติดภารกิจบางประการ แต่ตอนนี้นำข้อมูลมาฝากกันแล้วค่ะ

Piya ซึ่งเราคุ้นเคยจากมอนสเตอร์เป็น 1 ในสายของสัตว์เลี้ยงที่เราสามารถหามาอยู่คู่กายได้ แต่ไข่ของ Piya นั้น ผู้เลี้ยงจะต้องเลเวล 30 ขึ้นไปและมีค่าชื่อเสียง 581 ขึ้นไป และแน่นอนว่าในลำดับของสายวิวัฒนาการขึ้นไปก็จะใช้ค่าชื่อเสียงที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

มอนสเตอร์ที่ดรอป ไข่ Piya

 สายวิวัฒนาการของ Piyaข้อมูลของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวในกลุ่ม

                                             ขั้น 1                                              

ชื่อ Piya Egg

วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้
Baby Piyaสเตตัสอาหารที่ชอบสูตรการ Evo                                               ขั้น 2                                          

ชื่อ Baby Piya
วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้ 
Healthy Piya / Smart Piya / Silly Piya  / Extraordinary Piyaอาหารที่ชอบสเตตัส

สูตรการ Evo                                               ขั้น 3                                             

ชื่อ Healthy Piya
วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้
Knight Piya / Clown Piya / Chicken / Warrior Piyaสเตตัสอาหารที่ชอบสูตรการ Evo


ชื่อ Smart Piya
วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้ 
Magician Piya / Cleric Piya / Clown Piya / Chicken / Warrior Piyaสเตตัสอาหารที่ชอบสูตรการ Evo


ชื่อ Silly Piya
วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้ 
Knight Piya / Magician Piya  / Cleric Piya / Clown Piya / Chickenสเตตัสอาหารที่ชอบสูตรการ Evoชื่อ Extraordinary Piya
วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้ 
Knight Piya / Magician Piya / Cleric Piya / Clown Piya / Warrior Piya / Hero Piyaสเตตัสอาหารที่ชอบสูตรการ Evo


                                             ขั้น 4                                         

ชื่อ Knight Piya
วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้
Master Swordman Piya / Super Piya [Rare] / King of All Chicken [Very Rare]สเตตัส

อาหารที่ชอบสูตรการ Evoชื่อ Magician Piya
วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้ 
Gerat Magician Piya / Super Piya [Rare] / Queen of All Chicken [Very Rare]สเตตัสอาหารที่ชอบสูตรการ Evo

ชื่อ Cleric Piya
วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้ 
High Cleric Piya / Super Piya [Rare] / Queen of All Chicken [Very Rare]สเตตัสอาหารที่ชอบสูตรการ Evo

ชื่อ Clown Piya
วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้ 
Artist Piya / Super Piya [Rare] / Queen of All Chicken [Very Rare]สเตตัสอาหารที่ชอบสูตรการ Evo

ชื่อ Warrior Piya
วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้ 
Super Piya / King of All Chicken [Rare] / Queen of All Chicken [Rare] / Fly Chicken King [Very Rare] / Fly Chicken Queen [Very Rare]สเตตัสอาหารที่ชอบสูตรการ Evo

ชื่อ Hero Piya
วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้ 
General Piya / King of All Chicken [Rare] / Queen of All Chicken [Rare] / Fly Chicken King [Very Rare] / Fly Chicken Queen [Very Rare]สเตตัสอาหารที่ชอบสูตรการ Evo

ชื่อ Chicken
วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้ 
Cranky Rooster / Super Piya [Rare] / King of All Chicken [Very Rare]สเตตัสอาหารที่ชอบสูตรการ Evo

 

                                                ขั้น 5                                            

 

ชื่อ Master Swordman Piyaสเตตัสอาหารที่ชอบชื่อ Super Piya

สเตตัสอาหารที่ชอบ

ชื่อ Gerat Magician Piya

สเตตัสอาหารที่ชอบชื่อ High Cleric Piyaสเตตัสอาหารที่ชอบชื่อ Artist Piya

สเตตัสอาหารที่ชอบชื่อ General Piya

สเตตัสอาหารที่ชอบชื่อ Cranky Roosterสเตตัสอาหารที่ชอบชื่อ King of All Chicken

สเตตัสอาหารที่ชอบชื่อ Queen of All Chickenสเตตัสอาหารที่ชอบชื่อ Fly Chicken King

สเตตัสอาหารที่ชอบชื่อ Fly Chicken Queenสเตตัสอาหารที่ชอบ

เรียบเรียงข้อมูลจาก http://sealonline.wikia.com/

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์