หลังจากที่ลงเรื่องสัตว์เลี้ยงไปคร่าวๆ แล้วก็มีเพื่อนๆ ถามมาเรื่องข้อมูลอย่างละเอียดของสัตว์เลี้ยงรวมถึงการ EVO ด้วยซึ่งทีมงานก็พยายามหาข้อมูลคร่าวๆ มาให้นะคะ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับสัตว์เลี้ยงสายแรกก่อนนั่นคือสาย Seed หรือที่เราเห็นเป็นรูปเมล็ดพืชน่ะแหล่ะค่ะ นับเป็นสัตว์เลี้ยงที่พวกเราจะหามาได้ตั้งแต่เลเวลแรกๆ เลยทีเดียว เพราะเมล็ด Seed มีดรอปใน Monster อ่อนๆ และยังไม่จำกัดเลเวล ไม่จำกัดค่าชื่อเสียงของผู้เลี้ยงด้วย ทำให้ Seed เป็นสัตว์เลี้ยงที่ยอดนิยมมหาชนน่าดู

มอนสเตอร์ที่ดรอป seed

สายวิวัฒนาการของ Seed



ข้อมูลของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวในกลุ่ม

                                             ขั้น 1                                              

ชื่อ seed
วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้
Bud


สเตตัส


อาหารที่ชอบ


สูตรการ Evo

                                               ขั้น 2                                          

ชื่อ Bud
วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้
Junior Moo Moo / Green Pumpkin / Shuck / Flower Bud


อาหารที่ชอบ


สเตตัส+สูตรการ Evo




                                               ขั้น 3                                             

ชื่อ Junior Moo Moo
วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้
King Moo Moo / Pretty Moo Moo / Warrior Moo Moo


สเตตัส


อาหารที่ชอบ


สูตรการ Evo

ชื่อ Green Pumpkin
วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้
Pumpkin Head / Pumpkin / Amber


สเตตัส


อาหารที่ชอบ


สูตรการ Evo

ชื่อ Shuck
วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้
Beanie / Pretty Beanie / Warrior Beanie


สเตตัส


อาหารที่ชอบ


สูตรการ Evo

ชื่อ Flower Bud
วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้
Sun Flower / Rose


สเตตัส


อาหารที่ชอบ


สูตรการ Evo

                                             ขั้น 4                                         

ชื่อ King Moo Moo
วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้
Moo Moo The Great / (Influential)Warrior Moo Moo [Rare] / Male Dryad [Very Rare]


สเตตัส


อาหารที่ชอบ


สูตรการ Evo

ชื่อ Pretty Moo Moo
วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้
Beautiful Moo Moo / (Influential)Warrior Moo Moo [Rare] / Male Dryad [Very Rare]


สเตตัส


อาหารที่ชอบ


สูตรการ Evo

ชื่อ Warrior Moo Moo
วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้
(Influential)Warrior Moo Moo / Male Dryad [Rare] / Fly Male Dryad [Very Rare]


สเตตัส


อาหารที่ชอบ


สูตรการ Evo

ชื่อ Pumpkin Head
วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้
Hugh Pumpkin Head / Male Dryad [Rare]


สเตตัส


อาหารที่ชอบ


สูตรการ Evo

ชื่อ Pumpkin
วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้
Pumpisto / Male Dryad [Rare] / Fly Male Dryad [Very Rare]


สเตตัส


อาหารที่ชอบ


สูตรการ Evo

ชื่อ Amber
วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้
Jurassic Mosquito in Amb / Male Dryad [Rare]


สเตตัส


อาหารที่ชอบ


สูตรการ Evo

ชื่อ Beanie
วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้
French Beanie / (Influential)Warrior Beanie [Rare] / Female Dryad [Very Rare]


สเตตัส


อาหารที่ชอบ


สูตรการ Evo

ชื่อ Pretty Beanie
วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้
Beautiful Beanie / (Influential)Warrior Beanie [Rare] / Female Dryad [Very Rare]


สเตตัส


อาหารที่ชอบ


สูตรการ Evo

ชื่อ Warrior Beanie
วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้
(Influential)Warrior Beanie / Female Dryad [Rare] / Fly Female Dryad [Very Rare]


สเตตัส


อาหารที่ชอบ


สูตรการ Evo

ชื่อ Sun Flower
วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้
Solar / Female Dryad [Rare]


สเตตัส


อาหารที่ชอบ


สูตรการ Evo

ชื่อ Rose
วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่สามารถเป็นได้
White Rose / Female Dryad [Rare] / Fly Female Dryad [Very Rare]


สเตตัส


อาหารที่ชอบ


สูตรการ Evo

                                                ขั้น 5                                            

ชื่อ Moo Moo The Great


สเตตัส


อาหารที่ชอบ

ชื่อ Beautiful Moo Moo


สเตตัส


อาหารที่ชอบ

ชื่อ (Influential) Warrior Moo Moo


สเตตัส


อาหารที่ชอบ

ชื่อ Hugh Pumpkin Head


สเตตัส


อาหารที่ชอบ

ชื่อ Pumpisto

สเตตัส


อาหารที่ชอบ

ชื่อ Jurassic Mosquito in Amber


สเตตัส


อาหารที่ชอบ

ชื่อ French Beanie


สเตตัส


อาหารที่ชอบ

ชื่อ Beautiful Beanie

สเตตัส


อาหารที่ชอบ

ชื่อ (Influential) Warrior Beanie


สเตตัส


อาหารที่ชอบ

ชื่อ Solar


สเตตัส


อาหารที่ชอบ

ชื่อ White Rose

สเตตัส


อาหารที่ชอบ

ชื่อ (Influential) Warrior Moo Moo


สเตตัส


อาหารที่ชอบ

ชื่อ Male Dryad

สเตตัส


อาหารที่ชอบ

ชื่อ Fly Male Dryad

สเตตัส


อาหารที่ชอบ

ชื่อ (Influential) Warrior Beanie


สเตตัส


อาหารที่ชอบ

ชื่อ Female Dryad

สเตตัส


อาหารที่ชอบ



ชื่อ Fly Female Dryad

สเตตัส


อาหารที่ชอบ

เรียบเรียงข้อมูลจาก http://sealonline.wikia.com/

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์