NPC ที่รับเควสต์ : Spataros, Verteron
เงื่อนไข : ผ่านเควสต์ Krall Desecration
ของรางวัล : Protector's Silver Ring 1 ea, Protector's Rose Quartz Ring 1 ea [optional reward]

Spataros เขาจะมอบหมายภารกิจลับให้เรา ด้วยความวุ่นวายที่เกิดบน Sanctum ทำให้เบื้องบนรู้ว่า พวก Balaur พยายามที่จะข้ามมา Elysea ผ่านทางประตู Abyss จึงมอบหมายภารกิจนี้มาให้เรา เป้าหมายคือการทำลายประตู Abyss และผนึกผู้พิทักษ์ Balaur ในประตู Abyss ซึ่งหน้าหน้า
Tursin Krall อย่าง Karka เฝ้ารักษาไว้ (จะมีคัทซีนให้ชมค่ะ)

ให้เราเดินทางไปถึง Krall's residence ซึ่งเป็นที่อยู่ของ Karka กำจัดมันซะ และเข้าไปในประตู Abyss (ซึ่งตรงนี้ต้องมีปาร์ตี้อยู่ด้วย ถึงจะเข้าได้ แต่เวลาเข้าไม่จำเป็นต้องเข้าเป็นปาร์ตี้ค่ะ)

 

เมื่อเราเข้ามาข้างในประตู Abyss แล้ว ให้กำจัดลูกน้อง Balaur Kuninasha ให้หมด แล้วกดสำรวจ Abyss Gate Guardian Stone จากนั้น Kuninasha จะออกมา ให้เรากำจัดมัน สำรวจศพ จะได้ Seal of Kuninasha ให้เรานำผนึกนั้นไปกดใช้กับประตู Abyss ข้างหลัง ก็จะเป็นการทำลายประตู Abyss ค่ะ (จากนี้จะมีคัทซีนให้ชม) จากนั้นให้เรากลับไปรายงาน Spataros ก็จะจบเควสต์ค่ะ

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์