NPC ที่รับเควสต์ : Castor, Golden Bough Legion Garrison
รางวัล : Gerik’s Ring 1 ea

Castor ขอให้เราช่วยจัดการเจ้า Alluring Decarvia จำนวน 5 ตัว และ Enticing Decarvia จำนวน 3 ตัว ใน Eracus Underground Temple ที่ทำร้ายเหล่า Legionary เมื่อครบแล้วกลับมารายงานเขาก็จะผ่านเควสต์ค่ะ

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์