NPC ที่รับเควสต์ : Briunyerk, Mystric Spring of Anathed
รางวัล : 2,800 Kinah

Briunyerk เล่าว่าตอนนี้สินค้าใหม่ที่กำลังขายได้ราคาสูงคือ Spring Water Essence เขาจึงขอให้เราช่วยกำจัดเจ้า Spring Water Spirit เพื่อนำ Spring Water Essence จำนวน 5 ชิ้นมาให้เขา ทำตามที่เขาบอก (Spring Water Spirit จะอาศัยอยู่บริเวณใกล้กัน) กลับมาให้เขาก็จะผ่านเควสต์ค่ะ

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์