NPC ที่รับเควสต์ : Kalitrates, Desert Scount Camp
รางวัล : -

Kalitrates จะขอให้เราช่วยกำจัด Rattletail Scolopen จำนวน 10 ตัว ทำตามที่เขาสั่งก็จะผ่านเควสต์ค่ะ

 

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์