NPC ที่รับเควสต์ : Valerius, Eltnen Fortress
รางวัล : 4,500 Kinah Valerius’s Mithril Earrings 1 ea, Valerius’s Zircon Earrings 1 ea [optional reward]

Valerius (Centurion) ใน Eltnen Fortress จะมอบหมายภารกิจให้เราช่วยไปสืบเสาะเรื่อง Artifact ชึ้นหนึ่งใน The Old Relic Site ซึ่งมีปัญหาว่ามีชิ้นหนึ่งที่ไม่มีสัมผัสของ Aether โดยให้เราไปรับเรื่องจาก Lakaius ซึ่งเป็นการ์ดอยู่บริเวณนั้น

ให้เราเดินเลาะป่า Manduri มาเรื่อยๆ จะเจอค่ายเล็กๆ (สามารถเซฟที่นี่ได้ค่ะ) ให้เราคุยกับ Lakaius (ตรงนี้จะมีคัทซีนขึ้นค่ะ) คุยแสร็จให้เราไปสำรวจ Artifact ชิ้นนั้น (ระวังพวก Pandorangolem ด้วย พวกนี้ตัวบางแต่ยิงเจ็บค่ะ) สำรวจเส็รจให้กลับไปคุยกับ Lakaius ต่อ เราจะทราบว่าแท้จริงแล้ว Artifact ชิ้นนั้นถูกทำลายไปแล้ว และมีส่วนหนึ่งสูญหายไป Lakaius จะให้เราไปร่องรอยจากพวก Relic Pandorangolem

ให้เราฆ่า Ancient Maidengolem เพื่อหา Symbol of Revolution จำนวน 5 อัน ครบแล้วให้กลับไปคุยกับ Lakaius และเราจะรู้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพวก Lepharist

จากนั้นให้เรากลับไปรายงาน Valerius ก็จะจบเควสต์ค่ะ

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์