NPC ที่รับเควสต์ : Telemachus, Eltnen Fortress
รางวัล : 4,000 Kinah Manastone : Maximun Flight Time +4 Blessing of god (passive skill)

Telemachus จะบอกกับเราว่าเงื่อนไขสำคัญของการเอาตัวรอดบน Abyss ได้คือความสามารถทางด้านการบิน หากเราไม่มีทักษะนี้คงยากที่จะใช้ชีวิตอยู่บน Abyss เป็นแน่ เขาจึงให้เราไปหา Daedalus เพื่อรับการทดสอบครั้งสุดท้าย นั่นคือการทดสอบบิน

Daedalus (Flight Instructor) จะยืนบนแท่นทดสอบบินลอยฟ้าใกล้เมือง ให้เราบินไปคุยกับเขาเพื่อรับภารกิจ (จากนี้จะมีคัทซีนขึ้นค่ะ) ซึ่งหากเราตอบ I’m Ready เมื่อไหร่ จะเริ่มจับเวลาในการบินทันที

โดยเรามีเวลาเพียง 1 นาที 40 วินาที ในการบินลอดห่วงทั้ง 6 ห่วงให้ครบ ซึ่งแต่ละห่วงนั้นจะมีแสงเหนือห่วงแสดงไว้ว่าเป็นห่วงหมายเลขอะไร (ยกตัวอย่าง ถ้ามีเม็ดแสดงเหนือห่วงแสดงอยู่ 3 เม็ด สแดงว่าเป็นห่วงหมายเลข 3) โดยเราต้องบินเรียงจาก 1-6 ห้ามข้ามหรือย้อนกลับมาบินเด็ดขาด โดยห่วงหมายเลข 1 จะอยู่ทางซ้ายมือของเรา (กรณีเราหันหน้าออกจากเมือง) ซึ่งเคล็ดในการบินครั้งนี้ให้เราพกยาบิน (Remedy of Wind) ประเภท Geater (เพิ่มเวลาการบิน 24 วินาที) ขึ้นไปติดตัวไว้ใช้สัก 3-4 ขวดค่ะ ไว้ใช้เวลาเกจวินาทีในการบินจะหมดกลางการทดสอบ

เมื่อผ่านแล้วให้คุยกับ Daedalus อีกครั้ง เขาจะให้เราไปรายงานผลกับ Telemachus ค่ะ ให้เรากลับไปรายงานผลกับเขา เขาจะแสดงความยินดีที่เราผ่านภารกิจในครั้งนี้มาได้ และเขาจะแนะนำว่าทางเข้า Abyss ของเมือง Eltnen นั้นอยู่ใต้ป้อมปาการนั่นเอง คุยกับเขาจนจบก็จะผ่านเควสต์นี้ค่ะ

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์