NPC ที่รับเควสต์ : Vatonia, ห้องสมุดเมือง Sanctum
รางวัล : -

คุยกับเธอต่อ เธอจะให้เราเลือกภารกิจที่ 3 ของบททดสอบสู่ Abyss ซึ่งภารกิจที่ 3 จะมีให้เลือก 3 อย่างด้วยกันคือ ข้อ 1. เลือกไปล่าสัตว์ต่างประเภทมา 3 ชนิด ข้อ 2. ลงไปใต้ดินของ Coliseum เพื่อกำจัดมอนสเตอร์ภายในนั้นให้หมด และข้อ 3 คือข้ามไปยังเผ่า Asmodae เพื่อนำเอาของมาให้เธอ โดยข้อที่ง่ายที่สุดคือข้อ 2 เมื่อเราเลือกแล้ว Vatonia จะให้เราไปหา Epious (Area Manager) เพื่อยืนยันภารกิจค่ะ

เมื่อเราคุยกับ Epious แล้วเขาจะให้เราวอร์ปเรามาชั้นใต้ดิน โดยเรามีเวลา 15 นาที ในการกำจัดมอนสเตอร์ในนั้นให้หมด (การเปิดกรงมอนสเตอร์เพื่อกำจัดมันทำได้โดยการคลิกขวาที่ซี่ลูกกรงค่ะ) เมื่อเราผ่านภารกิจจะมีคัทซีนของ Epious แสดงความยินดีที่เราผ่านภารกิจนี้ จากนั้นเราจะวอร์ปออกสู่ข้างนอก ให้คุยกับ Epious อีกครั้ง เขาจะให้เราไปรับภารกิจสุดท้ายที่ Telemachus เมือง Eltnen คุยกับเขาจนจบก็จะผ่านเควสต์ส่วนนี้ค่ะ

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์