NPC ที่รับเควสต์: Lodas, Eiron Desert
รางวัล : 5,600 Kinah

Lodas จะบอกว่าช่วงนี้ Phomona ป่วย เขาจึงอยากหาของที่บำรุงเธอให้หายจากอาการไข้ ซึ่งเขาได้ยินมาว่า Basilisk Fin และ Kures Feet ดีต่อสุขภาพ เขาจึงขอให้เราช่วยหา Basilisk Fin และ Kures Feet อย่างละ 4 ชิ้น และนำกลับมาเขา ก็จะผ่านเควสต์ค่ะ

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์