NPC ที่รับเควสต์: Harumonerk, Eiron Desert
รางวัล : 3,000 Kinah

เนื่องจากกระดูกของพวกเผ่ามังกร (โดยเฉพาะ Balaur) นั้นแข็งมาก เหมาะที่จะเป็นส่วนผสมของชุดและอาวุธ มันจึงมีราคาแพงมาก ด้วยเหตุนี้ Harumonerk จะวานให้เราไปเก็บซากกระดูกมังกรที่ Eracus Desert ให้เขาหน่อย

ให้เราเก็บ Dragon’s Skull จำนวน 1 ชิ้น, Dragon’s Rib จำนวน 3 ชัน, Dragon’s Leg Bone จำนวน 2 ชิ้น เสร็จแล้วให้นำมาให้เขา ก็จะผ่านเควสต์ค่ะ

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์