NPC ที่รับเควสต์ : Talos, Theobomos
รางวัล : 8,000 Kinah

Talos มีเรื่องกลุ้มใจว่า Yadamonerk มอบหมายงานขุดซากโบราณสถานแห่งใหม่ให้กับเขา แต่เขาไม่สามารถเข้าไปได้เนื่องจากมีพวกฝูงซอมบี้เฝ้าอยู่ เราจึงรับอาสาช่วยเขา โดยการกำจัด Avaricious Zombie จำนวน 11 ตัว และ Wounded Ghost จำนวน 11 ตัว กลับมาคุยกับเขาก็จะผ่านเควสต์ค่ะ

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์