NPC ที่รับเควสต์: Promona, Eltnen Fortress
รางวัล : ถุงมือ Promona ทุกอาชีพ [optional reward]

Promona จะบอกเล่าสิ่งที่กำลังเป็นเรื่องร้ายแรงของ Eltnen นั่นคืออัตราความแห้งแล้งกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกินกำลังของ Lodas เจ้าแห่ง Elim ใน Eltnen เพราะการแห้งแล้งครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติ (จากนี้จะมีคัทซีนให้ชมค่ะ) เมื่อ Eltnen แห้งแล้ง Elim หลายตนก็เริ่มปฏิเสธ Eltnen และออกเดินทางไปสู่ป่าที่อุดมสมบูรณ์กว่า จากนั้นเธอจะให้เล่าไปหา Demro เพื่อเสนอตัวเพื่อช่วยเหลือเหตุการณ์นี้

เมื่อเราคุยกับ Demro เขาจะบอกว่าเมื่อปราศจากน้ำ Elim ก็ไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ แต่ไม่ใช่กับ Lodas เขายืนยันที่จะอยู่ที่ Eiron Desert เพื่อหาเหตุผลที่แท้จริงของการแห้งแล้งอย่างเฉียบพลันในครั้งนี้ แต่ Elim อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำ เพราะฉะนั้น Lodas กำลังจะตาย จากนั้น Demro จะขอร้องให้เราเดินทางไปยัง Eiron Desert เพื่อพูดคุยกับ Lodas และช่วยเหลือเขาโดยการหาน้ำมาให้

มาตักน้ำบริเวณนี้ค่ะ

เมื่อเราคุยกับ Lodas จบ เราจะรู้ว่าต้องไปเอา Kerubian Bucket ในแคมป์เล็กๆ ของพวก Kerubian มาเสียก่อน จากนั้นให้เราเดินไปตักน้ำที่น้ำตก (จุดในแผนที่) จากนั้นกลับมาคุยกับ Lodas อีกครั้ง จะเป็นการนำน้ำที่เราตักมารดตัวของเขา ซึ่งน้ำบริสุทธิ์จะช่วยต่ออายุให้เขาอีกยืนยาว จากนั้นเขาจะวานให้เราไปบอก Demro ว่าเขาจะยังไม่ไปไหนทั้งนั้น เมื่อคุยกับกับ Demro จบให้เรากลับไปรายงานเรื่องทั้งหมดกับ Promona เธอจะขอบคุณเราที่ช่วยดำเนินเรื่องให้สำเร็จลุล่วง ซึ่งเป็นอันจบเควสต์ค่ะ


เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์