NPC ที่รับเควสต์: Hibrion, Eltnen Fortress
รางวัล : 3,500 Kinah

Hibrion เขาจะขอร้องให้เราช่วยนำ Gold Ore มาให้เขาสัก 10 ก้อน ซึ่งหาได้จาก Eiron Desert และ Old Relic Site เมื่อเราหามาให้เขาครบ เขาจะกล่าวขอบคุณเราและรำพึงว่าคุณภาพดีกว่าพวกชูโก้หามาได้เสียอีก

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์