NPC ที่รับเควสต์: Seora, Manduri Forest
รางวัล : 5,000 Kinah

 

Seora จะบอกกับเราว่าหลังจากที่เรากำจัด Wily Kundu พวก Manduri มีหัวหน้าตัวใหม่แล้วคือ Dirty Chindu ซึ่งมันสั่งให้พวก Manduri สร้างปัญหาให้กับมนุษย์มากกว่าเดิม เธอจึงขอให้เราต้องกำจัดหัวหน้า Manduri อีกครั้ง เมื่อเรากำจัดแล้ว ให้กลับไปคุยกับเธอ ก็จะผ่านเควสต์ค่ะ

 


เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์